• Imprimir

Territori i l'Ajuntament de Deltebre presenten la proposta de nou planejament municipal als agents econòmics i socials

Volver
Jueves, 12 de julio de 2018
·         El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), que redacta el Departament de TES, reconeix la singular evolució urbana de Deltebre, aposta per omplir els buits urbans i vetlla especialment per la convivència entre agricultura i espais d’alt valor ambiental
Imatge

Imatge

El secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, i l’alcalde de Deltebre (Baix Ebre), Lluís Soler, van presentar ahir als agents econòmics i socials de la vila la proposta de Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). Aquest serà l’instrument de planejament urbanístic general que substituirà les antigues Normes subsidiàries, vigents des del 1995. El nou POUM va ser aprovat inicialment pel plenari municipal el passat dimarts.
 
Deltebre és el municipi més proper a la desembocadura del riu Ebre, es troba en ple delta, rodejat d’espais d’alt valor natural i afectat per les dinàmiques d’inundabilitat que caracteritzen aquesta zona. Atesa la seva singularitat, l’Ajuntament va demanar que fos el Departament de Territori i Sostenibilitat qui redactés el POUM.
 
L’Ajuntament ha facilitat tota la documentació i informació preliminar per tal que el Departament dugués a terme aquests treballs de redacció de documents urbanístics, l’avaluació ambiental estratègica i canalitzés el programa de participació ciutadana. Precisament, ahir va tenir lloc la primera de les jornades de presentació del document, que també es realitzaran durant la setmana vinent, obertes a la ciutadania.
 
En aquest context, Serra va destacar que “el POUM de Deltebre és un exemple de com es pot compatibilitzar la sostenibilitat urbana i ambiental amb l’impuls de l’economia”.
 
Completar buits urbans i presevar la singularitat
 
La proposta de POUM vol preservar la singular estructura urbana de Deltebre, fruit de la seva evolució natural d’un espai agrícola on paulatinament es va anar assentant la seva població. Així, es prioritza completar la ciutat construïda, el creixement compacte, l’aprofitament de buits urbans i evitar la dispersió de la urbanització en el territori. També es vol potenciar la identitat particular de Deltebre, donant valor als espais lliures i a la xarxa d’equipaments públics.
 
El POUM també s’enfoca en altres aspectes necessaris per al desenvolupament social i econòmic de Deltebre posant en valor la condició de capitalitat del Delta de l’Ebre. Així, s’aposta per enfortir totes aquelles zones que permeten l’impuls econòmic del municipi com el polígon industrial, el port de Deltebre o els terrenys ubicats sota el pont Lo Passador, amb la finalitat d’obrir el municipi al riu Ebre. 
 
En el cas concret de Riumar, es regulen les possibilitats de creixement en extensió i alçades tenint en compte la seva ubicació, molt sensible ambientalment. Alhora, també es preveu una anella verda que envoltarà tot el nucli turístic, delimitant-lo i creant un itinerari per a vianants i bicicletes.
 
Espais verds i equipaments públics
 
Paral·lelament, el POUM també vol dotar el municipi d’una àmplia xarxa d’espais verds i d’equipaments públics. Es preveu l’ampliació del Parc del Riu, el centre social del Barracot, el Mas de Pascual com a espai municipal i noves zones d’aparcaments per a les autocaravanes, entre d’altres.
 
El POUM defineix les àrees urbanes actuals i de futur, definint-ne els límits: el Passeig del Carrilet i la Façana Fluvial del nucli constitueixen els límits nord i sud de l’assentament tradicional de Deltebre.
 
En el cas del sòl no urbanitzable la proposta de POUM té en compte que la totalitat del terme municipal de Deltebre es localitza en un espai d’elevat valor ambiental, que conviu amb l’activitat agrícola.