• Imprimir

Impuls a la millora del sanejament de dos municipis del Bages

Volver
Martes, 13 de marzo de 2018
 
  • L’Agència Catalana de l’Aigua i la Mancomunitat de Municipis del Bages signen un conveni per a la redacció del projecte constructiu de la variant del col·lector en alta de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada
 
  • Mitjançant l'acord subscrit entre les dues parts, l'agència finançarà amb 40.000 euros la redacció d’aquest projecte i la mancomunitat s’encarregarà de redactar-lo
Edar Manresa

Edar Manresa

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Mancomunitat de Municipis del Bages per al sanejament han signat un conveni per a la redacció del projecte constructiu de la variant del col·lector d’aigües residuals en alta de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada, el qual forma part del sistema de sanejament de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada, a l’altura del barri de Sant Pau.
 
Mitjançant aquest acord es determina com es durà a terme el finançament de la redacció del projecte esmentat. L’actuació es troba inclosa en el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya  vigent (2016-21).
 
L’import màxim previst per finançar la redacció és de 40.000 euros, aportats per l’ACA, mentre que la Mancomunitat de Municipis del Bages per al sanejament durà a terme la redacció i la tramitació dels corresponents expedients de contractació.
 
L’actuació de modificació de l’actual traçat del col·lector permetrà fer amb major eficàcia les tasques de manteniment d’aquest col·lector quan aquestes siguin necessàries.
 
Sanejament a Catalunya
 
El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
 
A data d'avui les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana. Pel que fa al Bages, la comarca compta amb 17 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades pel 95% de la seva població.