imatge

Els documents, a banda d’estar signats pel seu autor o autors, han d’anar diligenciats electrònicament pel secretari de l’Ajuntament. En la diligència ha de constar la data d’aprovació o verificació.

 

En tant que els documents tècnics formen part d’un procediment que requerirà diligències posteriors a les d’aprovació provisional o verificació del text refós o modificacions per part de la Comissió, cal evitar, en el moment de signar, bloquejar l’edició futura del document.

Fecha de actualización:  23.11.2017