• Imprimeix

Representació en tràmits de transports (autoritzacions, tacògraf digital i CAP)

21184 - Representació en tràmits de transports Departament de Territori i Sostenibilitat territori

Aquest procés recull la gestió de representacions davant del Ministerio de Fomento per als tràmits de transports següents:

 • Autoritzacions de transports
  • Autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC)
  • Autorització de transport públic de mercaderies - Àmbit estatal (MDP)
  • Autorització de transport públic lleuger de mercaderies - Àmbit estatal (MDL)
  • Autorització de transport públic lleuger de mercaderies per carretera al territori català (MDSL)
  • Autorització d'operador de transport (OT)
  • Autorització d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC)
  • Autorització de transport privat complementari de viatgers en autobús (VPC)
  • Autorització de transport públic de viatgers en autobús (VD)
  • Autorització de transport públic de viatgers en taxi (VT)
  • Autorització de transport sanitari privat complementari (VSPC)
  • Autorització de transport sanitari públic (VS)
 • Certificat d'Aptitud per a Conductors Professionals (CAP)
 • Targetes de tacògraf digital

Perquè una persona representant pugui presentar sol·licituds davant de la seu electrònica del Ministerio de Fomento, cal inscriure prèviament aquesta representació. Aquesta inscripció serà efectiva en el termini de 2 dies laborables. Un cop inscrita, aquesta representació pot ser anul·lada tant per la persona representant (renúncia a la representació) com per la persona titular del tràmit (revocació de la representació).

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 11.10.2017