• Imprimeix

Registre d'un nucli zoològic

Medi ambient 8757 - Registre d'un nucli zoològic Departament de Territori i Sostenibilitat territori

Tots els centres i establiments que alberguen, comercialitzen, tracten i reprodueixen animals estan obligats a registrar-se.

Llegiu-ne més

A les persones:

  • Titulars d'agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals.
  • Titulars d'instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, entès com a establiment que allotja animals de companyia i on se'n té cura, com ara les residències, les escoles d'ensinistrament, les gosseres esportives i de caça i els centres d'importació d'animals
  • Titulars d'establiments de venda i els centres de cria d'animals.
  • Titulars de centres de recollida d'animals.
  • Particulars que facin vendes o altres transaccions amb animals al seu domicili.
  • Particulars que tinguin diverses espècies zoològiques diferents i/o en un nombre que pugui comportar riscos sanitaris.
  • Titulars d'instal·lacions que allotgin animals de fauna salvatge perillosa.

En queden excloses:

Les instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.

Què necessiteu fer?

Data actualització 28.09.2018