• Imprimeix

Certificat d'aptitud per a conductors professionals (CAP)

8858 - Certificat d'aptitud per a conductors professionals (CAP) Departament de Territori i Sostenibilitat territori

És un certificat obligatori per a conductors/ores professionals de mercaderies i viatgers per carretera.

El certificat està format per:

  • el certificat (títol) d'aptitud professional
  • la targeta de qualificació de conductor, la qual s'haurà de portar obligatòriament al vehicle.

No és necessari per als conductors dels vehicles següents:

  • Aquells dels quals la velocitat màxima autoritzada no superi els 45 quilòmetres per hora.
  • Els que s'utilitzin pels serveis de les Forces Armades, la protecció civil, els bombers i els cossos i forces de seguretat, o sota el control de les esmentades forces i organismes.
  • Els que estiguin sent sotmesos a proves en carretera per a fins de millora tècnica, reparació o manteniment, o bé siguin nous o transformats i encara no s'hagin posat en circulació.
  • Els utilitzats en situacions d'emergència o que estiguin destinats a missions de salvament.
  • Els utilitzats en les classes pràctiques destinades a l'obtenció del permís de conduir o del certificat d'aptitud professional.
  • Els utilitzats per realitzar transport privat particular de viatgers o mercaderies que defineix l'article 101 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres i 156 del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 1211/1990 de 28 de setembre.
  • Els que transportin material o equips per a l'ús del conductor en l'exercici de la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no representi l'activitat principal del conductor.
Llegiu-ne més

- Ja es poden consultar les plantilles de correcció de les proves del passat 17 de març de 2017 > Anar a: Inscriure's i fer la prova > PAS 5. Consultar les plantilles de correcció de la prova

Als conductors i a les conductores que han superat el curs de formació inicial o han cursat la formació contínua per al certificat d'aptitud professional, segons correspongui.

MODALITATS D'OBTENCIÓ DEL CAP
Qui Tipus de formació Què cal fer On
Conductors amb permís de conduir D1,D1+E,D,D+E posterior a l'11/09/08 o C1,C1+E,C,C+E posterior a l'11/09/09 Formació inicial ordinària Curs de 280 hores + prova Centres autoritzats pel Departament de Territori i Sostenibilitat
Formació inicial accelerada Curs de 140 hores + prova
Conductors amb permís de conduir D1,D1+E,D,D+E anterior a l'11/09/08 o C1,C1+E,C,C+E anterior a l'11/09/09 Formació contínua Curs de 35 hores
RENOVACIÓ DEL CAP
Els conductors en actiu han de renovar el certificat cada 5 anys seguint un curs de formació contínua de 35 hores. Si deixen d'exercir la professió i no tenen el certificat en vigor, en qualsevol moment poden seguir la formació contínua abans de reprendre l'activitat.
Què necessiteu fer?

Data actualització 20.02.2017