• Imprimeix

Autorització per a realitzar obres, instal·lacions i activitats a la zona de servitud de protecció del domini públic maritimoterrestre

8647 - Autorització per a realitzar obres, instal·lacions i activitats a la zona de servitud de protecció del domini públic maritimoterrestre Departament de Territori i Sostenibilitat territori

Per realitzar obres o per a l'ocupació amb instal·lacions o activitats a les zones de servitud de protecció i de trànsit del domini públic maritimoterrestre, cal l'autorització prèvia de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, d'acord amb els usos permesos per la Llei de costes.

 

Segons les característiques de les actuacions, aquesta autorització pot obtenir-se de dues maneres:

  • Comunicació prèvia:
    Per a obres de reparació, millora, consolidació i modernització que no comportin l'increment de la superfície ocupada o de la volumetria existent, ni canvi de l'ús autoritzat, només cal presentar la comunicació prèvia, segons la qual, si l'òrgan competent en matèria de costes no manifesta la disconformitat en el termini de dos mesos, es podrà dur a terme l'actuació comunicada. En aquest cas, es verificarà la conformitat de les dades presentades mitjançant les inspeccions corresponents. Dins la servitud de trànsit, aquestes obres es limiten a petites reparacions amb canvi d'elements accessoris i les que exigeix la higiene, l'ornat i la conservació.
  • Sol·licitud d'autorització:
    Per a la resta de supòsits, cal presentar la sol·licitud d'autorització, per a la qual es dictarà resolució.
Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 12.11.2018