• Imprimeix

Autorització per a la captura d'exemplars de la fauna salvatge, per motius científics, de gestió o educatius

8741 - Autorització per a la captura d'exemplars de la fauna salvatge, per motius científics, de gestió o educatius Departament de Territori i Sostenibilitat territori

La captura d'animals de la fauna salvatge de Catalunya, protegida o no per la normativa i amb finalitat científica, de gestió o educativa, requereix d'una autorització específica atorgada pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

L'autorització per a la captura científica d'animals es tracta d'una autorització nominal.

Atès que l'autorització és vigent, com a màxim, fins al dia 31 de desembre de l'any en curs, en el cas de projectes de recerca que durin diversos anys cal sol·licitar-ne la renovació corresponent cada any. Per a la renovació és imprescindible haver tramès l'informe de les captures efectuades.

Llegiu-ne més

A qualsevol persona que realitzi les captures d'animals en solitari, i l'avali una entitat científica (no cal autorització quan les captures es duen a terme en presència directa d'una persona autoritzada).

Què necessiteu fer?

Data actualització 17.05.2017