• Imprimeix

Autorització d'ocupació del domini públic maritimoterrestre

7835 - Autorització d'ocupació del domini públic maritimoterrestre Departament de Territori i Sostenibilitat territori

Per ocupar béns de domini públic maritimoterrestre, cal l'autorització prèvia de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme per a aquelles activitats a realitzar en què es donin circumstàncies especials d'intensitat, perillositat o rendibilitat, i també per a l'ocupació del domini públic maritimoterrestre, per a un període inferior a quatre anys, amb instal·lacions desmuntables o amb béns mobles (excepte platges de Barcelona ciutat).

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 23.11.2017