• Imprimeix

Autorització de transport privat complementari de mercaderies - Àmbit estatal (MPC)

8797 - Autorització de transport privat complementari de mercaderies - Àmbit estatal (MPC) Departament de Territori i Sostenibilitat territori

Si es volen transportar mercaderies per compte propi com a complement d'activitats econòmiques principals que realitzen empreses o autònoms/ònomes que no es dediquen al transport de mercaderies per compte d'altri, cal sol·licitar una autorització.

Cadascun dels vehicles, amb una massa màxima autoritzada superior a 3.500 kg, amb els que es vulgui realitzar aquest tipus de transport hauran de comptar amb una còpia certificada de l'autorització que s'expedirà identificant-la per la seva matrícula.

És recomanable assessorar-se convenientment en les oficines dels Servei Territorial de Transports corresponents pel territori (Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona) en relació amb el tipus de transport que pot considerar-se com a transport privat complementari.

Informació addicional sobre les autoritzacions de transport de mercaderies.

Llegiu-ne més

Des de l’1 de gener de 2017 els tràmits d'autoritzacions de transport per carretera s'han de sol·licitar telemàticament. Tanmateix, el formulari web del Ministerio de Fomento no permet fer sol·licituds sobre vehicles no matriculats (altes, ampliacions de flota o substitucions en què el nou vehicle sigui un vehicle de passatgers nou de més de 9 places o bé un camió nou amb MMA > 6 tones i capacitat de càrrega > 3,5 tones).

Per a fer una sol·licitud d'aquest tipus i per a dur a terme tràmits exempts de taxa, heu d'anar a l'oficina del Servei Territorial de Transports que us correspongui. En el cas de Barcelona, cal demanar sempre cita prèvia: cita prèvia (certificats per a la matriculació de vehicles) o bé cita prèvia (suport a la formalització i realització de tràmits).

Més informació sobre la tramitació telemàtica.

_______________________________________________________________________________________________

⇒ Tramitació telemàtica d'autoritzacions de transport: pas a pas

⇒ Reserva de cita prèvia (Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Barcelona): pas a pas

Què necessiteu fer?

Data actualització 15.12.2017