• Imprimeix

La Generalitat reclama més recursos a l'Estat per a polítiques d'habitatge

Torna
Dilluns, 30 de juliol de 2018
·         El secretari d’Hàbitat Urbà i Territori signa a Madrid el conveni de col·laboració per a l’execució del Pla estatal d’habitatge 2018-2021,  que comptarà amb un pressupost de 272 milions d’euros per a Catalunya
·         L’aportació de l’Estat suposa un increment que no arriba a l’1% respecte a l’anualitat anterior
·         A Catalunya, l’any 2017 es va fer una inversió de 129 milions d’euros per a polítiques socials d’habitatge que van beneficiar més de 100.000 famílies
Signatura del conveni

Signatura del conveni

El secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, ha signat avui a Madrid amb el ministre de Foment, José Luis Ábalos, el conveni de col·laboració entre el Ministeri i la Generalitat per a l’execució del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021. El Pla compta amb un pressupost per a Catalunya de 272 milions d’euros per als quatre anys i l’executarà l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). Serra ha valorat l’aportació que fa l’Estat però ha destacat que és “clarament insuficient tenint en compte la realitat social, econòmica i del sector de l’habitatge a Catalunya”. Serra ha reclamat més recursos per sostenir els programes d’habitatge necessaris.
 
El finançament del Pla per a tot l’Estat és de 1.443 milions d’euros i un 14,5% d’aquests recursos són els que es destina a Catalunya: 209.235.000 euros. Per a Serra, “Catalunya requereix d’un major pes en l’assignació dels recursos, tenint en compte el pes del PIB, que és del 19%, i la població, d’un 16,22%”.
 
Finançament inferior al de 1993
 
Serra també ha posat de manifest: “El finançament de l’Estat per a polítiques d’habitatge està a nivells inferiors als de l’any 1993, per la qual cosa la Generalitat es veu obligada a fer una aportació molt superior a la rebuda per poder fer front a les necessitats d’atenció social en matèria d’habitatge”.
 
El secretari d’Hàbitat Urbà i Territori també s’ha referit a la reserva d’eficàcia. Serra ha demanat que s’activi de manera que “aquells fons sobrants d’altres comunitats autònomes que no hagin gastat el previst haurien els hauríem de poder utilitzar les altres comunitats”. “Es tracta d’un mecanisme que ja existia en plans anteriors i que caldria recuperar”, ha manifestat.
 
El Govern ha destinat 129 MEUR a polítiques socials d’habitatge el 2017
 
La Generalitat, mitjançant l’AHC, ha destinat 129 milions d’euros en ajuts per a pagar el lloguer, ordinaris i urgents; en gestions de mediació hipotecària mitjançant l’Ofideute; en ajuts per pagar el lloguer per a famílies que viuen en habitatges administrats per la Generalitat, i en ajuts per a entitats que gestionen habitatges d’inclusió durant l’any 2017.
 
Aquesta xifra suposa un increment de 23 milions d’euros respecte l’any 2016 (un 21% més), en què la inversió va ser de 106 milions. Aquests recursos han arribat a més de 100.000 famílies i els ha permès mantenir el seu habitatge.
 
Programes d’habitatge 2017
 
Com es pot veure en el quadre adjunt, per cada euro que inverteix l’Estat, la Generalitat n’ha afegit 3:
 
 
            Concepte   
Fons de la Generalitat
Fons de l’Estat
Generalitat+Estat
Percentatge Generalitat
Programes socials / ajuts al lloguer
85.661.551,61 €
44.463.937,29 €
130.125.488,90 €
65,83%
Foment del parc públic d'habitatge de lloguer
37.740.994,78 €
1.067.107,52 €
38.808.102,30 €
97,25%
Rehabilitació
10.479.594,91 €
0,00 €
10.479.594,91 €
100,00%
Regeneració i renovació urbanes
5.861.120,67 €
4.723.055,19 €
10.584.175,86 €
55,38%
Altres
16.871.539,35 €
0,00 €
16.871.539,35 €
100,00%
Total
156.614.801,32 €
50.254.100,00 €
206.868.901,32 €
75,71%
 
Foment del lloguer i de la promoció d’obra nova
 
El nou Pla manté l’estructura i contingut de l’anterior conveni (2013-2017) potencia el finançament de polítiques centrades en el foment del lloguer i els ajuts destinats al pagament del lloguer, amplia les línies d’ajuts però amb el mateix finançament i els mateixos recursos.
 
Com a novetat, destaca l’impuls que es vol donar a la construcció d’habitatge d’obra nova, destinada exclusivament al lloguer. En aquest sentit, s’ha ampliat el ventall de promotors que poden ser destinataris dels ajuts als públics i als privats, quan en l’anterior Pla els ajuts eren només per a promotors públics.
 
La Comissió bilateral  de seguiment del conveni,  formada per representants del Ministeri de Foment i de la Secretaria d’Habitat Urbà i Territori pot ajustar anualment les quantitats destinades inicialment a cadascun dels programes, sempre i quan no se superin les quantitats anuals previstes.
 
El Pla estatal 2018-2021 preveu el finançament següent per a Catalunya:
 
Any
Finançament estatal màxim
Finançament Generalitat
Total
2018
50.750.000 €
15.225.000 €
65.975.000 €
2019
51.765.000 €
15.529.500 €
67.294.500 €
2020
52.780.000 €
15.834.000 €
68.614.000 €
2021
53.940.000 €
16.182.000 €
70.122.000 €
Total Pla
209.235.000 €
62.770.500 €
272.005.500 €
 
 
 
El pressupost per a aquest quadrienni es destinarà als cinc programes prioritaris següents:
 
  • Ajuts al lloguer
  • Foment del parc d’habitatge en lloguer
  • Foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges
  • Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en habitatges
  • Foment de la regeneració i renovació urbana i rural.