• Imprimeix

La Diputació de Barcelona i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya impulsen els Atles de sostenibilitat urbana a la demarcació

Torna
Dilluns, 11 de juny de 2018
  • Són un instrument per al coneixement del territori i per ajudar a la presa de decisions sobre aspectes com l’adaptació al canvi climàtic, la selecció de lluminàries o l’impuls a les energies renovables
·         Les primeres ciutats de la demarcació en comptar amb atles de sostenibilitat urbana, com a prova prilot, són Berga, Esplugues de Llobregat, Sabadell i Sant Cugat del Vallès i la voluntat de la Diputació és dotar d’aquestes eines la resta dels municipis
Imatge

Imatge

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i el director de l’Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya (ICGC), Jaume Massó, han presentat avui els atles de sostenibilitat urbana de Berga, Esplugues de Llobregat, Sabadell i Sant Cugat del Vallès, elaborats per l’Institut per encàrrec de l’entitat municipalista.
Imatge

Imatge

Cada atles estarà format per 5 mapes que analitzen l’eficiència energètica, el comportament tèrmic, la contaminació lumínica, el potencial fotovoltaic i el verd urbà de cada ciutat. Tots aquests mapes es poden consultar al web de l’ICGC (https://eines.icgc.cat/storymaps/diba), així com reutilitzar-los per crear i difondre mapes online 2D i 3D.
 
El projecte ha estat impulsat per la Diputació de Barcelona i l’ICGC, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat. S’emmarca en la voluntat de la Diputació de dotar d’aquestes eines els municipis de la demarcació, en funció de les seves necessitats i característiques, per potenciar la sostenibilitat urbana, dins del seu Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019.
 
És el primer cop a l’Estat que s’elaboraran atles de sostenibilitat urbana per la major part de municipis d’una demarcació. L’ICGC ja va elaborar un Atles similar per encàrrec puntual de l’Ajuntament de Badalona i va col·laborar també amb l’Ajuntament de Rubí en el mesurament de les fugues tèrmiques en els polígons industrials i el seu potencial per instal·lar energia fotovoltaica.
 
Els mapes de l’Atles
 
Els atles consisteixen en un conjunt de mapes temàtics on es mostren diferents indicadors de forma interactiva en format SIG:
 
·         Eficiència energètica dels polígons industrials: Analitza les cobertes de les construccions situades en polígons industrials, per on es poden produir pèrdues d’energia (fred i calor), oferint informació que permet reduir els costos associats al consum energètic de les empreses, incrementant la seva competitivitat.
Imatge

Imatge

·         Comportament tèrmic de la ciutat (illa de calor): Els resultats obtinguts a partir de l’estudi d’aquest mapa permeten identificar les zones dels municipis més exposades a aquest fenomen en situacions d’onades de calor (nits tropicals). Aquestes dades serveixen per estudiar quins són els models de ciutat, la tipologia de materials o les cobertes més idònies per mitigar el fenomen.
 
D’aquesta manera, es pot millorar la planificació urbanística, els serveis que es donen a la ciutadania i implementar de manera més acurada polítiques d’estalvi energètic i de lluita contra la contaminació atmosfèrica en zones urbanes.
 
·         Contaminació lumínica: Valoració de les emissions de llum cap al cel de nit i que, en molts casos, correspon a un malbaratament energètic. També es caracteritzen les principals tipologies de làmpades lumíniques a partir del seu espectre (naturalesa de la llum), com ara fluorescents, vapor de sodi, incandescents, LED o vapor de mercuri. La diversitat de la naturalesa de la llum que s’emet cap al cel incideix en aspectes actualment en estudi, com la salut o el confort.
 
Aquest mapa pot orientar les estratègies en la gestió de l’enllumenat públic, una de les principals partides pressupostàries dels ajuntaments, per reduir la contaminació lumínica i aconseguir una millor eficiència energètica i ambiental. També permet avaluar el compliment de la normativa vigent en matèria de contaminació lumínica i els resultats obtinguts de l’aplicació de mesures correctores.
 
·         Potencial fotovoltaic: Classificació de les cobertes dels edificis en els quatre municipis en funció de la quantitat de radiació solar que reben al llarg de l'any i la seva capacitat per instal·lar energia solar tèrmica.
 
La informació recollida en aquest mapa també té per objectiu impulsar les energies renovables. Cal tenir en compte que la situació geogràfica i les condicions climàtiques dels quatre municipis estudiats són molt favorables per a l’aprofitament de la irradiació solar.
 
·         Verd urbà: Indicador del grau de cobertura real de vegetació a la ciutat i el seu vigor (índex NVDI). Permet quantificar els metres quadrats d’espai verd per ciutadà, la connectivitat del verd urbà amb els espais naturals o detectar els barris amb dèficits de zones verdes.
Permet als ajuntaments de la demarcació planificar la coberta vegetal dels municipis per tal de minimitzar els efectes de l’illa de calor urbana, crear circuits verds i identificar zones verdes decaigudes per intervenir-hi i garantir-ne l’eficiència.
 
El director de l’ICGC, Jaume Massó, ha subratllat que “es tracta d’un projecte pioner per la seva vocació d’estendre aquest treball a tots els municipis” de la demarcació de Barcelona “que ho necessitin, perquè els gestors del territori puguin prendre les decisions amb la informació adient”.
 
En el mateix sentit, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha posat de manifest que “quan els ajuntaments han de fer grans inversions en enllumenat o plantació d’abrat, és fonamental que tinguin informació d’on plantar-lo per rebaixar la temperatura o quines cobertes són millor per instal·lar energia solar”.
 
Compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’impuls dels atles de sostenibilitat urbana s’alinea amb la voluntat de la Diputació de Barcelona i del Departament de Territori i Sostenibilitat de donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprovats per l’ONU.
 
Així, aquests mapes permetran garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones (Objectiu 7); aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles (Objectiu 11); garantir modalitats de consum i producció sostenibles (Objectiu 12); adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest (Objectiu 13), i protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat (Objectiu 15).