• Imprimeix

El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries ha elaborat un nou Pla Estratègic amb noves rutes i consolidació de les existents

Torna
Dimecres, 16 de maig de 2018
  • El tràfic intercontinental de l’Aeroport de Barcelona creix un 29% en el període 2015-2017
  • Els principals mercats intercontinentals són Amèrica del Nord i Àsia
  • El nou Pla Estratègic té  un objectiu doble: en primer lloc, aconseguir noves rutes i, en segon lloc, consolidar i dotar de major qualitat les existents
TES

TES

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i president del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA), Ricard Font; Primer tinent d'alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello;  el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, i la directora de l’Aeroport de Barcelona- El Prat, Sonia Corrochano, han presentat avui el balanç de l’any 2017 del CDRA i el Pla estratègic de l’entitat per al període 2018-2019.
 
L’activitat del CDRA, integrat per la Generalitat, la Cambra de Comerç de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i Aena, ha contribuït a què l’Aeroport de Barcelona - El Prat transportés 7.221.297 passatgers intercontinentals durant l’any 2017 —considerant passatgers directes (2.649.444) i indirectes (4.571.853)—, gràcies a les noves rutes i freqüències que s’han creat. Així, el CDRA continua complint un dels seus objectius fundacionals: impulsar els vols intercontinentals des de l’aeroport de la capital catalana.
 
Pla Estratègic 2018-2019, destinacions estratègiques i augment de l’oferta
Amb la col·laboració del CDRA, diverses companyies aèries han apostat per l’Aeroport de Barcelona- El Prat i han començat a operar nous vols intercontinentals durant els darrers anys, el que ha fet augmentar notablement l’oferta d’aquests enllaços. Així a l’any 2017, l’Aeroport de Barcelona- El Prat va aconseguir un nou rècord de rutes intercontinentals, assolint un total de 45 destinacions.
 
Per a l’any en curs, es preveu que Barcelona aconsegueixi nous enllaços intercontinentals, com Boston amb Level (que ja opera) i Seül amb Asiana (a partir de l’agost), i que consolidi diverses de les rutes existents ampliant la capacitat amb l’ús d’avions més grans i un augment de freqüències, com per exemple els vols de Qatar Airways, United Airlines i Korean Air. En aquest sentit, un major nombre de freqüències fa les rutes més atractives pels passatgers de negocis i contribueix així al desenvolupament econòmic de Barcelona i Catalunya.
 
En aquest sentit, el CDRA també ha presentat avui les línies principals del seu Pla Estratègic per al període 2018-2019. Aquest document és fruït del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, AENA, l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, signat el 2008, que facilita la col·laboració institucional per promocionar la ciutat de Barcelona, aconseguir més connexions intercontinentals directes i impulsar la ciutat  com a motor econòmic i turístic.
 
Destinacions intercontinentals estratègiques de BCN
per volum de passatge d’origen i destinació indirecte al 2017
 
Destinació
Aeroport
Passatgers
Directes
Passatgers
Indirectes
Total 2017
*
Tokio
NRT+HND
 
 181.902  
 181.988  
*
México
MEX
 
 88.552  
 88.556  
*
Bangkok
BKK
 
 75.904  
 75.910  
*
Santiago de Chile
SCL
 
 68.549  
 68.550  
*
Delhi
DEL
 
 65.171  
 65.173  
 
New York
JFK
 285.916  
 146.542  
 432.458  
 
Buenos Aires
EZE
 124.943  
 124.503  
 249.446  
 
Seoul
ICN
 50.554  
 192.113  
 242.668  
 
Los Angeles
LAX
 53.804  
 113.757  
 167.561  
 
San Francisco
SFO
 58.569  
 91.395  
 149.964  
 
Shanghai
PVG
 21.428  
 108.769  
 130.197  
 
Miami
MIA
 65.277  
 59.355  
 124.631  
 
Sao Paulo
GRU
 36.617  
 51.081  
 87.698  
 
Bogota
BOG
 44.004  
 40.326   
 84.330  
 
Lima
LIM
 26.630  
 54.409  
 81.039  
 
Havana
HAV
 9.959  
 69.515  
 79.474  
 
Boston
BOS
 
 77.663  
 77.680  
 
Chicago
ORD
 25.114  
 51.300  
 76.414  
 
Pekin
PEK
 
 76.068  
 76.072  
 
Hong Kong
HKG
 9.321  
 59.161   
 68.483  
 
Guayaquil
GYE
 
 55.707  
 55.707  
 
Singapore
SIN
 10.655  
 44.313  
 54.969  
 
Santo Domingo
SDQ
 
 53.477  
 53.478  
 
Osaka
KIX
 
 51.227  
 51.373  
 
Dallas + Houston
DFW+IAH
 
 51.208  
 51.208  
 
Manila
MNL
 
 47.100  
 47.117  
 
Montevideo
MVD
 
 46.026  
 46.026  
Font de les dades: Market Information Data Tapes (MIDT), Sabre.Inc
* Ciutats prioritàries a tenir ruta directe.
Nota: PEK al 2017 operava via VIE. BOS ha començat a operar al 2018.
 
El pla determina els mercats i països més estratègics per a la capital catalana, el seu aeroport i la resta de Catalunya, en els propers anys. A l’hora de definir  les rutes de llarga distància s’han analitzat, entre d’altres elements, la naturalesa dels fluxos de tràfic actuals, els aeroports competidors, el nivell d’internacionalització de les empreses catalanes o la importància de la ciutat de Barcelona com a destinació turística i de congressos de primer ordre. Aquest pla estratègic també recull l’anàlisi de les companyies que potencialment tenen capacitat per iniciar les rutes, així com l’estudi dels aeroports que suposen una competència per a Barcelona per aconseguir aquestes rutes.
 
Aquest Pla és, doncs, un estudi exhaustiu de totes les destinacions més importants no servides o que podrien ser servides de millor manera, i serà la guia dels plans d’acció del CDRA per al període 2018-2019. L’anàlisi del Pla Estratègic determina que el tràfic intercontinental es manté concentrat en número limitat de ciutats globals que són grans centres econòmics i d’influència. Així, l’1% de les ciutats del món concentren el 40% del trànsit mundial i Barcelona està dins d’aquest 1%. Tot i això, Barcelona necessita reforçar la connexió amb més freqüències i minimitzar l’estacionalitat del trànsit amb algunes d’aquestes ciutats;  i per suposat aconseguir rutes directes que encara no es tenen. En aquesta nova etapa, Barcelona i el CDRA es proposen consolidar la seva posició dins d’aquesta xarxa mundial de ciutats globals i així poder mantenir el seu propi dinamisme econòmic, social i cultural.
 
D’aquesta manera, s’han determinat dues categories de destinacions objectiu. En primer lloc, aquelles que no disposen d’oferta directa i tenen demanda no satisfeta que vola via un hub alternatiu, aquestes són ciutats globals de molta importància. Seguidament, com a segona categoria es llisten destinacions a ciutats i grans centres econòmics mundials a les que és crític reforçar la connectivitat més enllà de què ja es disposi de rutes directes. La voluntat amb aquestes destinacions és augmentar el nombre de freqüències per fer-les més atractives pels passatgers de negocis, així com reduir la seva estacionalitat. Així doncs, l’objectiu és doble, per una banda aconseguir noves rutes i, per altra banda, consolidar i dotar de major qualitat les existents.
 
Per a seguir avançant en aquesta direcció, els membres del CDRA continuarant participant en els Routes Asia i World Routes, convencions sectorials on es presenten les oportunitats de negoci a les companyies aèries i aeroports. I a la vegada, de forma complementària, també es realitzaran missions exteriors per mostrar el potencial de determinades rutes a companyies aèries i agents clau.
 
Objectius del Pla Estratègic 2016-2017 assolits
Des que es va crear el CDRA l’any 2005, l’evolució del trànsit intercontinental de Barcelona mostra un creixement constant, tant en el nombre de passatgers com en el de rutes i de freqüències directes.
 
Durant els darrers 12 anys, el nombre de destinacions s’ha triplicat (de 17 a 45). En aquest sentit, cal destacar que s’han aconseguit vols directes per a moltes de les destinacions identificades com a estratègiques en el Pla Estratègic anterior, corresponent al període 2016-2017. Concretament, en aquest període es van obrir vols a 11 noves destinacions. Per exemple, s’han aconseguit vols directes a Seül (anteriorment s’oferia únicament com a xàrter), Shanghai, Washington, San Francisco, Chicago, Los Angeles, Miami i Lima. Per altra banda, al 2016 destaquen els nous vols de càrrega d’Emirates i Turkish Airlines, així com també l’increment de freqüències del vol de Delta a Nova York i de capacitat, amb avions més grans, per part d’American Airlines i Emirates. Tanmateix, també s’han aconseguit destinacions destacables com Teheran i Banjul, entre d’altres.
 
Així mateix, el nombre de freqüències setmanals intercontinentals tampoc ha parat d’augmentar i ja se situa en 286 setmanals; al 2015 era de 234. I el nombre de seients s’ha multiplicat per 6: actualment hi ha més de dos milions de seients oferts a Barcelona amb destinacions intercontinentals.
 
Evolució intercontinental de Barcelona El Prat
 
Passatgers anuals intercont.BCN
2005
2010
2015
2017
 
Intercont. Directes
345.661
1.571.700
2.056.968
2.649.444
x8
Intercont. Indirectes
1.886.090
2.713.886
3.553.505
4.571.853
x2
Intercont. Totals
2.231.751
4.285.586
5.610.473
7.221.297
 
           
Destinacions intercont. BCN
2005
2010
2015
2017
 
Destacions totals
17
31
34
45
x3
           
Freqüències setmanals intercont. BCN
2005
2010
2015
2017
 
Freqüències totals
72
162
234
297
x4
           
Seients anuals intercont. BCN (One way)
2005
2010
2015
2017
 
Seients totals
551.296  
1.364.702  
2.393.405  
3.177.701  
x6
 
Font de les dades: Market Information Data Tapes (MIDT), Sabre.Inc
                                                                                     
 
Durant aquest període, el tràfic aeri intercontinental de l’Aeroport s’ha triplicat, arribant als 7,2 milions. D’aquesta forma, el passatge intercontinental total ha crescut en 4,9 milions de passatgers i ja representa un 15% del total de l’Aeroport.  De fet, en els darrers dos anys, el tràfic intercontinental de l’Aeroport de Barcelona- El Prat ha crescut un 29%. A més a més, gairebé una tercera part d’aquesta oferta és directa, sense escales, a la seva destinació. En aquest sentit, el nombre de passatgers directes intercontinentals s’ha multiplicat per vuit des de 2005, el que demostra el gran salt qualitatiu i quantitatiu de l’Aeroport de Barcelona.
 
El tràfic intercontinental directe ja supera els 2,6 milions de passatgers. L’important creixement de passatgers directes també ha estimulat el passatge indirecte que ha arribat fins als 4,5 milions d’usuaris. Per una banda, això posa de relleu la feina feta de manera conjunta per les quatre institucions que conformen el CDRA per fomentar el creixent de la demanda intercontinental de Barcelona, però també demostra que la feina desenvolupada pel CDRA segueix sent necessària.
 
Cal destacar també que al 2017 el CDRA va organitzar a Barcelona el congrés World Routes, l’esdeveniment mundial més important dels professionals de desenvolupament de rutes. En concret, es va batre el rècord d’assistència de companyies aèries amb 275, hi van atendre més de 2.600 delegats de 130 països, 610 aeroports i 90 autoritats turístiques. En total, es van mantenir més de 13.000 reunions entre companyies aèries i més de 2.000 als estands amb companyies aèries, aeroports i autoritats turístiques/governamentals.
 
La feina feta al World Routes s’ha traduït  en diversos nous vols: a Shanghai amb Air China, a Dallas amb American Airlines, a Boston amb Level, a Seül amb Asiana, l’increment de freqüències a Seül amb Korean Air i l’ampliació del vol de Cathay Pacific a tot l’any.