• Imprimeix

Territori i Sostenibilitat inicia les obres d'una rotonda a la GI-652, a Torrent

Torna
Dilluns, 14 de maig de 2018
  • Els treballs compten amb un pressupost de 350.000 euros i tenen un termini de cinc mesos
Torrent

Torrent

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat obres de millora de la seguretat viària a la GI-652, a Torrent (Baix Empordà), que consisteixen en la construcció d’una rotonda que millorarà l’accés al municipi. Els treballs tenen un pressupost de 314.000 euros i un termini d’execució de 5 mesos.
 
L’encreuament d’accés a Torrent està format per un tercer carril central de girs situat a la GI-652 i per les illetes d’encaminament del trànsit situades al vial municipal d’accés al nucli urbà. La nova rotonda que es construirà tindrà 46 metres de diàmetre exterior, amb una calçada de 8 metres amb 2 carrils. El voral interior serà de 0,5 metres i l’exterior d’1 metre. L’illot interior tindrà zona remuntable d’1 metre d’amplada formada per llambordins de formigó.
 
Les obres inclouran els moviments de terres, ferms i drenatges, la senyalització horitzontal, vertical i d'orientació, l’abalisament i les barreres de seguretat, així com la modificació de serveis afectats.
 
Afectacions al trànsit
 
Els treballs que ara comencen comportaran afectacions al trànsit, que consistiran en talls de curta durada i desviaments provisionals durant el termini d'execució de les obres.