• Imprimeix

L'ACA posa a informació pública l'actualització del projecte per al sanejament d'Avià

Torna
Dimecres, 14 de febrer de 2018
 
  • Durant el proper mes es podrà consultar a les oficines de l’ACA a Barcelona, a l’Ajuntament d’Avià i també per via telemàtica
 
  • Un cop aprovat aquest projecte modificat es podran finalitzar els treballs corresponents als col·lectors, amb una longitud aproximada de 7.000 metres
 
  • Un cop finalitzades les obres, que també inclouen la construcció de l’estació depuradora, aquesta actuació permetrà sanejar les aigües residuals d’Avià i dels nuclis de Graugés, barri de la Creu i Molí del Castell, amb una inversió de gairebé 1,5 milions d’euros
 
 
Depuradora

Depuradora

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a informació pública l’actualització del projecte destinat a millorar el sanejament d’Avià, a la comarca del Berguedà. Durant els propers 30 dies es podrà consultar i analitzar el projecte a la seu de l’ACA a Barcelona, a l’Ajuntament d’Avià i també per via telemàtica.
 
 
 
 
 
En el nou projecte es recullen les modificacions de traçat d’alguns col·lectors per adaptar-los  a la realitat actual i per donar compliment als requeriments de les infraestructures existents, viabilitzant així la seva construcció.

 

El projecte contempla la construcció d’una depuradora i una xarxa de col·lectors en alta de més de 7.000 metres de longitud, ambdues en un estat molt avançat d’execució, garantint així el sanejament d’Avià i dels nuclis de Graugés, barri de la Creu i Molí del Castell.

 
Quan el projecte estigui aprovat es podran finalitzar els treballs, que estan pressupostats en prop d’1,5 milions d’euros i que permetran tractar de manera adequada les aigües residuals del municipi i contribuir a la millora mediambiental del torrent de la Font Calda, la Rasa de Sobrestrada i la riera de Coforb.
 
Sanejament a Catalunya 
 
El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
 
A data d'avui les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana.