• Imprimeix

Distintiu de garantia de qualitat ambiental per al Museu Tèxtil de Terrassa

Torna
Dimecres, 14 de febrer de 2018
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha atorgat el distintiu de garantia de qualitat ambiental al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.  El distintiu és el sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.
 
Aquest centre és el que fa 32 de tot Catalunya en la categoria del distintiu que fa referència a equipaments culturals, biblioteques i museus. Aquesta categoria té en compte criteris d’estalvi i eficiència energètica, especialment en l’àmbit de la il·luminació i la climatització, així com d’estalvi d’aigua, de gestió de residus, de compra de productes ecoetiquetats, de mobilitat, de formació ambiental dels treballadors i també de comunicació i promoció entre els usuaris i treballadors.
 
En l’actualitat, 176 establiments de serveis disposen del distintiu. També el tenen 680 productes, 214 entitats, 176 entitats de serveis i 38 empreses de productes.

Més informació