• Imprimeix

Quatre parcs catalans participen en un projecte europeu per crear una xarxa d'espais naturals protegits als Pirineus

Torna
Dilluns, 17 de juliol de 2017
  • El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i els parcs naturals de l’Alt Pirineu, del Cadí – Moixeró, i de les Capçaleres del Ter i del Freser aportaran 268.000 euros al projecte GREEN
  • Pretén impulsar la col·laboració de tots els espais naturals del Pirineu de Catalunya, Navarra, País Basc, França i Andorra per trobar estratègies globals que garanteixin la preservació de la singularitat d’aquest massís
Logo

Logo

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí - Moixeró i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser participaran fins al 2019 en el projecte europeu GREEN, que té per objectiu potenciar la col·laboració entre els diversos espais naturals al llarg de tot el massís dels Pirineus, per crear una xarxa que permeti coordinar una estratègia eficient i comuna en la preservació i millora de la biodiversitat d’aquesta àrea.
 
El projecte, compta amb un pressupost global de 2 milions, cofinançats al 65% per fons FEDER, mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). En aquest marc, la Generalitat aportarà prop de 268.000 euros, dels quals recuperarà el 65%. A més de la Generalitat, formen part del projecte 16 socis més, vinculats a espais naturals de la zona dels Pirineus d’Aragó, Navarra, País Basc, França i Andorra. Concretament, FORESPIR, Parc Naturel Régional des Pyrénées-Catalanes, Parc Naturel Régiohal dels Pyrénées-Ariégeoises, Parc National des Pyrénées, Office National des Forêts, Centre National de la Propiété Forestière, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Conservatoires d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, d’Aquitaine et d’Ariège, Fédération des Réserves Naturelles Catalanes, Gestión Ambiental de Navarra, Fundación HAZI Fundazioa, Comú d’Ordino, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Diputaciones Forales de Álava, Guipuzkoa, Bizkaia, Conservatoire Bontanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Université Paul Sabatier (EDB) et CNRS (Géode).
 
 
Una xarxa d’espais protegits dels Pirineus
 
La diversitat de figures de protecció, espais naturals i administracions implicades al llarg del territori que abasta el massís dels Pirineus ha fet necessària la col·laboració entre les diverses regions per tal de garantir una estratègia comuna en l’abordatge de la preservació de la biodiversitat i singularitat d’aquesta àrea.
 
Ara, el projecte vol fer un pas més creant una xarxa comuna per identificar punts forts i febles i consensuar respostes globals a l’hora d’actuar en tot aquest territori. El projecte treballarà al voltant de quatre accions principals:
 
·         Posada en xarxa: es compartiran experiències, dades i informació local en una plataforma informàtica comuna que facilitarà l’intercanvi de coneixements.
 
·         Boscos: es vol potenciar la millora del coneixement i la pràctica forestal amb accions pilot al voltant de la maduresa de les masses forestals i l’impacte que suposa la presència de cèrvids al bosc.
 
·         Mitjans agrícoles: s’estudiarà la conservació de la biodiversitat de manera global, per al manteniment de l’equilibri ecològic. Els socis restauraran hàbitats posant en valor les activitats agrícoles i ramaderes.
 
·         Llacs i torberes: es millorarà el coneixement de llacs i estanys dels Pirineus, creant una xarxa d’observació de l’impacte del canvi climàtic sobre la biodiversitat de les zones humides d’aquesta àrea específica, es recuperaran i restauraran medis torbosos i es difondrà el seu patrimoni excepcional.