• Imprimeix

El Laboratori d'Ecoinnovació presenta el primer informe "Tendències d'ecoinnovació en mobilitat ferroviària"

Torna
Dilluns, 20 de març de 2017
  • L’informe ha estat realitzat amb la col·laboració d'FGC, Alstom, TMB i Railgrup i presenta una anàlisi de la importància de l’ecoinnovació en la situació actual del sector de la mobilitat ferroviària.
  • L’informe recull les principals tendències i casos reals d’empreses globals que demostren de quina manera l’ecoinnovació suposa una millora de les condicions ambientals i un benefici empresarial a través de la reducció de CO2, de l’estalvi en costos en matèries primeres i energia, així com un augment del valor dels aspectes intangibles que valora el mercat.
Imatge

Imatge

Aquest matí el Laboratori d’Ecoinnovació ha presentat el primer informe sobre Tendències d’ecoinnovació en el sector de la mobilitat ferroviària en un acte que ha comptat amb la presència de Jordi Hereu, membre del patronat de la Fundació Fòrum Ambiental; de Mercedes Vidal, presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB); i d’Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

El sector ferroviari a Espanya compta amb una xarxa de més de 15 mil quilòmetres dels quals 2.322 pertanyen a línies d’Alta Velocitat, essent la tercera xarxa més gran del món. La industria ferroviària espanyola exporta a més de 80 països. D’altra banda, la xarxa de metro mundial acull a més de 100 milions de viatgers al dia.


Un sector molt eficient

El transport ferroviari se situa com el sistema de transport terrestre més eficient i, fins i tot, més que el marítim si tenim en compte les emissions per tona transportada. En el cas d’Europa suposa menys d’un 1% del total d’emissions en transport. L’any 2030 el sector s’ha compromès a reduir un 50% les seves emissions de CO2 respecte a valors de 1990 i el 2050 arribar a una situació de ser neutres en carboni.

 
Els reptes del sector

•    El transport ferroviari serà un element clau pel desenvolupament sostenible i hauria de posicionar-se com a tal per mantenir el seu lideratge enfront als altres mitjans com l’aeri o el transport per carretera.
•    La digitalització i la mobilitat integrada en l’experiència de l’usuari que es coneix com Smart Mobility.
•    Avançar en la creació d’infraestructures més sostenibles des del moment del seu disseny.


La transició modal

Suposa oferir millors experiències de trajecte porta a porta als seus usuaris formalitzant un valor diferencial enfront a d’altres tipus de transport. És la solució modal més ràpida en trajectes europeus entre ciutats, un 12% més ràpida que l’avió i amb un 25% menys d’emissions de CO2, tot i que el gran problema és la gran desintegració que existeix en l’àmbit internacional.


Ecoinnovació en producte

La integració de criteris ambientals en el disseny de material rodant, infraestructura i sistemes és una tendència global. Cada vegada són més les empreses que introdueixen estratègies de disseny que permeten estendre la vida útil dels trens i poder valorar els seus materials un cop acabada la seva vida útil.

Imatge

Imatge

Eficiència energètica

El consum energètic és el segon cost més elevat de les operacions ferroviàries pel que el sector ha d’avançar cap a l’electrificació i a la introducció de subministres d’energies renovables o d’us de combustibles alternatius com el Gas Natural o l’hidrogen. Al mateix temps ha d’anar acompanyat de millores aerodinàmiques, alleugeriment d’estructures, recuperació d’energia dissipada, etc. Un marc regulatiu adient afavorirà el desenvolupament de tecnologies com la frenada regenerativa.


Infraestructures sostenibles

La construcció d’infraestructures és un dels elements amb un major impacte ambiental produït pels materials emprats i per trobar sortida als sols extrets durant la construcció. Però aquestes infraestructures han de construir-se de forma resilient per poder fer front als efectes que el canvi climàtic pot provocar. Al mateix temps és necessari que en la gestió de la infraestructura s’allargui la seva vida útil i maximitzi el seu ús reduint així els costos de les operacions.


Multimodalitat

És important en el transport de càrregues poder combinar transport ferroviari, per carretera i marítim a pesar dels reptes tècnics com el manteniment de les temperatures de les càrregues o tecnologies que permeten transportar fàcilment una càrrega d’un mitjà a un altre. Però en el cas de passatgers seria convenient potenciar el sistema de tiquet combinat que permet utilitzar diferents mitjans amb el mateix bitllet.


Nous models de negoci

La introducció de les possibilitats que les tecnologies, la internet de les coses o el Big Data suposen per generar un mercat molt més atractiu i que d’un servei més personalitzat és una gran porta de treball per generar un nou negoci a l’igual que ho és la introducció i criteri d’economia circular en la seva gestió.


Descarregar informe aquí
Descarregar gràfics aquí