• Imprimeix

S'ìnicia la redacció del PDU de l’entorn de la Colònia Güell

03/01/2019 14:01
El PDU de l’entorn de la Colònia Güell ha d’ordenar 110 hectàrees de l’entorn de la Colònia Güell, entre els municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
 
En aquest àmbit es troben sectors ja edificats i consolidats, com el recinte residencial de la Colònia Güell o la Ciutat Cooperativa, i altres pendents de desenvolupar urbanísticament. Aquests darrers són el sector de l’entorn de la Colònia, l’ARE Riera de Can Solé, la Torre Salvana i el recinte industrial de la Colònia Güell.
 
Tot plegat, en un entorn on conviuen nuclis semirurals amb residencials, àrees industrials, espais agrícoles i corredors forestals en plena àrea metropolitana i al voltant d’un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) com és la Colònia Güell.
 
És un territori complex, afectat per planejaments urbanístics heterogenis, alguns inacabats, formulats en temps diferents. Es fa necessari, doncs, impulsar un instrument de planejament supramunicipal que pugui resoldre l’encaix de diverses necessitats amb una mirada més global.
 
El PDU tindrà com a objectius:
 
·       Definir un model urbà sostenible que doni una resposta equilibrada a les necessitats socials i ambientals i que també sigui econòmicament viable, per facilitar el manteniment dels elements patrimonials.
 
·       Definir les condicions urbanístiques que hauran de complir els diferents sectors, donant resposta a les demandes d’habitatge protegit, sòl per a activitats econòmiques i preservació del patrimoni cultural i dels valors ambientals.
 
·       Garantir que els sòls urbans consolidats del barri de la Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat i la Colònia Residencial de la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló s’integren amb els nous teixits urbans.