• Imprimeix

La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC), presidida pel conseller Calvet, ha aprovat iniciar la redacció de tres nous plans directors urbanístics (PDU).

31/12/2018 14:12
Es tracta d’instruments de planejament que permeten ordenar grans sectors supramunicipals, classificant el sòl i concretant l’ordenació pel seu desenvolupament. N’hi ha de diverses tipologies, com ara d’ordenació d’infraestructures, de protecció dels valors culturals i ambientals o d’interès territorial, entre d’altres.
 
Els plans directors els impulsa el Departament de TES i es redacten en coordinació amb els ajuntaments afectats. En tots els casos se sotmeten als preceptius períodes d’informació pública perquè els ciutadans interessats els puguin conèixer i formular les al·legacions que considerin oportunes. Sovint van precedits de processos de participació ciutadana.
 
El Departament ha aprovat 28 plans directors urbanístics i treballa en la redacció d’uns altres 21 a tot Catalunya, que s’ampliaran amb els tres nous que ara es començaran a elaborar. Tots tres afecten sòls d’importància estratègica per la seva situació o per a l’impuls de l’activitat econòmica del país.