• Imprimeix

Publicada la Convocatòria de subvencions de l'IDAPA per l'any 2017

El proppassat 16 d'agost s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran per a l'any 2017

22/08/2017 09:08

La convocatòria d'aquestes subvencions respon a l'objectiu de l'IDAPA d'impulsar el desenvolupament dels diferents sectors d'activitat de les comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d'Aran. Així mateix, l'Institut treballa per tal de donar a conèixer els trets d'identitat d'aquestes zones de muntanya i impulsar polítiques de desenvolupament socioeconòmic. Poden optar a aquest ajuts els ens locals de l'Alt Pirineu i Aran i les associacions amb domicili social a l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran.


Poden ser objecte de subvenció les accions destinades a:

  • a) L'organització de fires i activitats que promoguin el desenvolupament local.
  • b) L'organització d'activitats formatives o lúdiques que incideixin en la promoció del patrimoni cultural.
  • c) L'edició de publicacions de caràcter cultural, socioeconòmic i científic.

Aquesta línia d'ajuts està dotada en 202.000 € i seran susceptibles de ser subvencionades les activitats realitzades entre 1 de gener i el 22 de novembre de 2017.

Els ens locals
Les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i a la seva justificació es presenten en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent. El formulari de sol·licitud, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels sol·licitants a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT

Les associacions
La presentació de les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de realitzar per via telemàtica utilitzant el portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya. La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari normalitzat que es pot descarregar des de aquest enllaç i ha de ser formalitzat pel/per la representant legal de la persona sol·licitant.