• Imprimeix

Què és un servei web geogràfic?

Què és un Servei Web?

És una col·lecció de protocols i estàndards que serveixen per intercanviar dades entre aplicacions, permetent que diferents aplicacions remotes puguin intercanviar-se informació sense haver-la d’emmagatzemar en local.

Què és un Servei Web Geogràfic?

És un Servei Web que permet accedir a la informació geogràfica ubicada als servidors dels propis organismes productors, assegurant així l'actualització de la informació.
L’Open Geospatial Consortium (OGC) és l’organització internacional que s’encarrega de definir els llenguatges i protocols estàndards per a la generació i utilització dels diversos serveis web geogràfics.

Tipus de Serveis Web Geogràfics

WMS (Web Map Service) per publicar mapes en format ràster georeferenciat.
Actualment és el servei web geogràfic més implementat.

WFS (Web Feature Service) per publicar capes d’informació vectorials.

WCS (Web Coverage Service) per publicar informació geogràfica (vectorial, ortofotos, imatges satèl·lit o models digitals del terreny) en format cobertura o grid. A diferència del WMS, que publica mapes estàtics (imatges), les dades que retorna el WCS permeten l’anàlisi espacial dels pixels retornats. 

CSW (Catalogue Service Web) 
per publicar meta-informació dels serveis web disponibles en un servidor web.

Catàleg de Serveis Web Geogràfics

En el catàleg de serveis de l’IDEC (Infraestructura de Dades Espacials de Catalalunya) pots trobar una llista de Serveis Web Geogràfics molt més extensa de diferents organismes (diputacions, consells comarcals, municipis, etc): http://delta.icc.cat/SDIExplorer/cercaCataleg.jsp?language=ca&clau=idec&cerca=dades&

URLs i metadades

Informació relacionada

Data d'actualització:  02.02.2017