• Imprimeix

Estratègia Catalana d'Educació Ambiental

Una eina per a la comunicació ambiental i la participació

El Departament de Medi Ambient va impulsar i coordinar, del 2000 al 2003, l'Estratègia Catalana d'Educació Ambiental (ECEA), un procés obert a la participació de tothom, que es proposava esdevenir el marc integrador i vertebrador dels esforços que es fessin a Catalunya en el camp de l'educació ambiental.

Els dies 25 i 26 d'abril del 2003 va tenir lloc a Barcelona el primer Fòrum públic de l'ECEA. S'hi va presentar el document Estratègia catalana d'educació ambiental, una eina per a la participació i la comunicació, que donava compte de l'estat de l'educació ambiental a Catalunya i formulava, en clau de sostenibilitat, unes línies estratègiques d'actuació per millorar-ne la situació en vuit sectors socials rellevants: Administració autonòmica, Administració local, comunicació, empresa, ensenyament, organitzacions no governamentals i voluntariat i universitat i recerca.

El document marc va servir com a material de reflexió a les dues-centes seixanta persones d'àmbits socials, acadèmics i professionals diversos que van assistir al fòrum, les quals van decidir en les sessions de treball quines línies estratègiques d'actuació havia d'abordar l'Estratègia de manera prioritària.
Data d'actualització:  22.06.2003