Responsable: Sr. Eliseu Vilaclara i Ribas
Càrrec: director del Servei Meteorològic de Catalunya
Adreça
Carrer de Berlín, 38
Població
08029 Barcelona
Telèfon
93 567 60 90
CIF
Q-0801167-H
Fax
93 567 61 02
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

La programació, implantació i gestió d'una Xarxa d'equipaments meteorològics.
La programació, implantació i gestió d'un sistema de predicció sobre el comportament dels fenòmens meteorològics.
Tractament, explotació i divulgació de les dades procedents dels equipaments meteorològics i del sistema de predicció.
La realització d'estudis i propostes sobre les actuacions necesàries per a millorar el coneixement del clima.
L'assistència i col·laboració a les administracions i institucions i altres usuaris que necessiten la informació meteorològica.
La participació en la formulació d'una cartografia climàtica de Catalunya.
Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.