Butlletí de novetats de la biblioteca TES
Departament de Territori i Sostenibilitat
Juny 2017 #8

Trobaràs a la biblioteca

El corredor mediterráneo: desencuentro político y territorial

El corredor mediterrani, com a projecte d'eix ferroviari, constitueix un element clau de la planificació espanyola i europea i representa un canvi en la lògica d'ordenació del territori, en reforçar l'eix litoral en detriment dels enllaços radials amb la capital.

Llegiu-ne més
shadow bottom
El Derecho de la ciudad y el territorio: estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés

El territori està viu i en permanent transformació, no solament per l’acció de la natura sinó cada cop més pel comportament de la població que l’ocupa, en què l’empremta de l’home sobre el territori és més fonda i sensible, cosa que provoca noves formes d’administrar el territori.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Llibre blanc de les infraestructures i el finançament territorial de l'Euroregió de l'arc mediterrani

Actualització de les dades principals sobre finançament, infraestructures i economia en general de la zona.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Manual de capacidad de carreteras: traducción de HCM-2010

Permet analitzar les infraestructures viàries per comprovar que el disseny és correcte, calculant la capacitat i el nivell de servei de vies de tota mena, amb els seus elements.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Retos en la industria del cemento

1er. quadern de la Revista ACHE, més dinàmic que les monografies, resum de la matèria.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Manual pràctic per a la valoració de béns i drets

El Manual tracta l’urbanisme en totes les seves vessants: les valoracions, la perícia en matèria civil i contenciosa-administrativa, que es complementa amb exemples pràctics.

Llegiu-ne més
shadow bottom
La Transparencia en el ejercicio de la potestad reglamentaria

L’elaboració de reglaments estatals i autonòmics ha estat afectada per la Llei 39/2015, que dedica el títol VI a regular, amb caràcter bàsic, la iniciativa legislativa i la potestat per dictar reglaments i altres disposicions. 

Llegiu-ne més
shadow bottom

Trobaràs a internet

“L’ull del temps”

L’aplicació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) permet superposar la cartografia actual a la dels anys 1945 i 1956. Presenta també fotos històriques procedents dels diversos fons de la Cartoteca i l’ICGC demana la col·laboració de la ciutadania per identificar-les amb precisió.

Llegiu-ne més
shadow bottom

Anuaris i memòries

Natura i cultura al Pirineu : dotzenes trobades culturals pirinenques

Es van presentar una dotzena de ponències dedicades a diferents aspectes d'aquesta temàtica, com ara el camí Cardoner del Cadí, per on es transportava la sal al Pirineu, les trementinaires, o l'embassament de la Baells, entre altres aspectes.

Llegiu-ne més
shadow bottom

Préstec de novetats

Alta | Baixa | Contacte | Butlletins anteriors

ISSN: 2016-xxxx

Logo Generalitat de Catalunya