Butlletí de novetats de la biblioteca TES
Departament de Territori i Sostenibilitat
Agost 2017 #10

Trobaràs a la biblioteca

La Crisis del sistema de contratación pública de infraestructuras en España: razones para el cambio y 25 propuestas de actuación: la transparencia como garantía de eficiencia

Informe que analitza el deteriorament del procés de contractació pública que ha acompanyat la reducció de la inversió d’aquests darrers anys. Es fa un diagnòstic dels problemes, les causes i les actuacions que s’han de dur a terme per superar aquesta situació.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Efectos de la nulidad de los instrumentos de planeamiento urbanístico

L’obra planteja la inseguretat jurídica i la indefensió de la ciutadania i els agents del sector immobiliari amb l’aparició de sentències que declaren nuls els plans urbanístics. Com es va fer en altres Estats del nostre entorn  i sobre les causes d’aquesta debilitat normativa.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Leyes administrativas. 22 ed. Aranzadi, 2016

Edició renovada, ampliada i amb una nova estructura, recull a text complet i amb les normes jurídicoadministratives actualitzades més utilitzades. 

Llegiu-ne més
shadow bottom
Nuevo régimen jurídico de la regeneración urbana

El model expansionista de les darreres dècades dut a terme a les ciutats ha donat pas cap a un altre basat en la reconversió de la ciutat, que aposta per actuacions de reforma interior i renovació dels teixits urbans preexistents i, en particular, per la rehabilitació i la reforma de la ciutat.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Procedimiento administrativo. 2ª ed.

Amb l’entrada en vigor de les lleis 39/2015 i 40/2015 s’aborda la reformulació del procediment administratiu, amb les regles d’introducció de les noves tecnologies. L’obra té un alt component jurisprudencial per orientar les possibles interpretacions de la regulació i de les institucions de nova creació.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Régimen jurídico del sector público y procedimiento administrativo común

L’obra analitza cadascun dels articles de les noves lleis 39 i 40/2015 i posa de manifest les novetats. S’estudia cada precepte des d’una perspectiva teoricopractica i crítica.

Llegiu-ne més
shadow bottom

Trobaràs a internet

TOPRail

Permet accedir a informació detallada sobre els trens turístics de diferents operadors internacionals. És un projecte de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC) i FGC amb l’objectiu de presentar i potenciar els productes turístics.

Llegiu-ne més
shadow bottom

Préstec de novetats

Imprimeix
Alta | Baixa | Contacte | Butlletins anteriors

ISSN: 2016-xxxx

Logo Generalitat de Catalunya