• Imprimeix

Butlletí de novetats de la Biblioteca TES

El butlletí de novetats de la Biblioteca de TES ofereix una selecció de les novetats bibliogràfiques incorporades al catàleg de la biblioteca de Territori i Sostenibilitat cada mes, així com un recull de les notícies de documentació i recursos d'informació disponibles.

  • Alta
    Donar-se d'alta al butlletí a l'eina corporativa Butlletins gencat.
  • Baixa
    Donar-se de baixa del butlletí a l'eina corporativa Butlletins gencat.
  • Contacte
    Contactar amb l'equip editorial del butlletí.

International Standard Serial Number (número estàndard internacional de publicacions seriades).

ISSN: 2016-xxxx

El butlletí es publica des de l'any 2016.

2018

2017

2016