Butlletí d'innovació i recerca
Departament de Territori i Sostenibilitat
Desembre 2018 #29
Eixos temàtics i instrumentals a un clic

                                     

         

Sumari
  • Introducció
  • Notícies
  • Més enllà del Departament
  • Innovació interna
  • Lectures recomanades
  • Agenda
Introducció

En aquesta edició del Butlletí volem destacar la presentació del llibre Catalunya Futur Verd – Una reflexió vincentista entre la globalització i la sostenibilitat, que va tenir lloc en un acte celebrat a la Pedrera el passat 27 de novembre, presidit pel Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya i per l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat. La presentació es va estructurar en tres taules rodones de debat, en què van intervenir quinze ponents. Hi van assistir dues-centes seixanta persones.

Dʼaltra banda, en la secció de notícies de “Més enllà del Departamentˮ volem ressaltar l’apunt monogràfic sobre mètodes de mitigació del canvi climàtic complementaris a la reducció de GEH, així com una notícia sobre dos exemples de primera aplicació de la tecnologia blockchain en el camp de la mobilitat.

I pel que fa a la secció de notícies departamentals volem fer un especial esment de la referent a la creació de l’Assemblea Urbana de Catalunya, un instrument per assentar les bases d’un desenvolupament urbà sostenible i de les ciutats del futur.

Notícies

Tercera jornada GEOCOM: Geoinformació col·laborativa

La jornada estava estructurada en sis ponències, cinc de les quals estaven basades en experiències reals de geoinformació col·laborativa.

Llegiu-ne més
shadow bottom
L’Assemblea Urbana de Catalunya: un instrument per assentar les bases d’un desenvolupament urbà sostenible

L’Assemblea Urbana de Catalunya té la missió d’elaborar l’Agenda Urbana, integrant totes les disciplines i nivells de govern amb dimensió urbana, per tal d’assolir consensos que forcin l’adopció de canvis paradigmàtics cap a una veritable sostenibilitat.  

Llegiu-ne més
El projecte SHERPA

El projecte europeu SHERPA té per objectiu principal la millora de l’eficiència energètica dels edificis públics de l’espai Mediterrani.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Jornada sobre l'anàlisi de l'estat forestal

Nova jornada organitzada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya on es van presentar diferents eines d’anàlisi de l’estat dels boscos.

Llegiu-ne més
reWINE

Aquest mes de setembre va començar una prova pilot per demostrar la viabilitat tècnica, ambiental, social i econòmica d’un sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització d’ampolles de vidre en el sector vitivinícola de Catalunya.

Llegiu-ne més
shadow bottom
El GESPRO és la nova eina de gestió de projectes i obres de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat.

És un nou sistema que inclou totes les dades tant administratives com tècniques de tots els projectes, estudis i obres que s’impulsen des d’aquesta Direcció General.

Llegiu-ne més
ECOWASTE4FOOD

El projecte europeu ECOWASTE4FOOD, en el qual participa l’ARC com a soci, remarca en un fulletó les 14 millors pràctiques europees contra el malbaratament alimentari, triades d’entre 85 propostes.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Els boscos que emmagatzemen més carboni també tenen més biodiversitat

Un nou estudi liderat pel CREAF ha descobert que a Espanya els boscos que emmagatzemen més carboni són sovint els boscos on també hi resideix més diversitat d’espècies d’arbres i d’ocells forestals i viceversa.

Llegiu-ne més
Projecte GREEN: cooperació transfronterera per afavorir la biodiversitat als Pirineus

El projecte té com objectius reforçar la coordinació entre espais naturals i els seus gestors d’Andorra, França, Navarra, País Basc i Catalunya, compartint coneixements i pràctiques.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Gestionar els boscos europeus no frenarà l’escalfament global

El CREAF i l’equip internacional de l’estudi publicat a Nature recomanen fer una gestió forestal orientada a mantenir els serveis ambientals que ens aporten els boscos en el terreny  ecològic, social i cultural i no a refredar el planeta, com es preveia fer per complir amb l’Acord de París.

Llegiu-ne més
Alerta Forestal: els ecòlegs forestals preveuen un quart any consecutiu d’afectacions severes per processionària als boscos

La plataforma de ciència ciutadana Alerta Forestal ha rebut l’avís de l’aparició de les primeres erugues de processionària a Catalunya, que ja han començat a sortir dels ous en les zones del Prepirineu.

Llegiu-ne més
shadow bottom
CLIM'PY primers resultats

Els primers resultats indiquen que el Pirineu no està exempt de l’escalfament global, i s’ha apreciat un increment de la temperatura mitjana anual de 0,24ºC/decenni (1959-2015).

Llegiu-ne més
L’observació de la Terra es posa al servei de les smart cities

El CREAF participa a SMURBS, un nou projecte europeu que busca crear eines i solucions, mitjançant l’ús de dades i productes de l’observació de la Terra per al desenvolupament sostenible de les grans ciutats.

Llegiu-ne més
shadow bottom
FGC i l'estalvi energètic

A FGC s’ha establert l’objectiu que l’any 2020 totes les estacions de Ferrocarrils tinguin un enllumenat amb una tecnologia neta i ambientalment responsable.

Llegiu-ne més
Catàleg d'ecodisseny 2018

Es tracta d'un recull de productes i serveis sostenibles, ideats a Catalunya, que mostren la voluntat d’innovació del teixit empresarial català cap a la meta de l’economia circular.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Canvi climàtic i conreu de la vinya al Penedès

Per analitzar l’evolució futura del clima s’han emprat els escenaris de canvi climàtic, és a dir, projeccions de les emissions de gasos amb efecte hivernacle en el futur i que s'utilitzen per valorar la vulnerabilitat del territori i la societat.

Llegiu-ne més
Premi CESBA per a barris sostenibles 2019

El projecte té per objectiu principal la creació d’un sistema d’avaluació de la sostenibilitat de barris i àrees urbanes.

Llegiu-ne més
shadow bottom
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya posa en producció un equip portàtil de fluorescència de rajos X per a estudis geoquímics

L'ICGC ha adquirit un espectròmetre de fluorescència de rajos X portàtil per determinar composicions geoquímiques de materials geològics.

Llegiu-ne més
SMARCITY 2018

Al novembre es va celebrar el congrés SmartCity amb el lema de “Ciutats per viure-hi”.

Llegiu-ne més
shadow bottom

Més enllà del Departament

shadow bottom
Mobilitat en entorns de baixa demanda (addenda): els vint-i-tres exemples de França

Pocs dies després de la publicació del Butlletí núm. 28, en què apareixia un article sobre mobilitat en entorns de baixa demanda, lʼADEME francesa va fer públics els vint-i-sis projectes experimentals de mobilitat sostenible en territoris rurals als quals havia decidit donar suport. Creiem convenient doncs completar lʼarticle anterior amb aquest altre, a manera dʼaddenda.

Llegiu-ne més
Autobús urbà i suburbà sota demanda

Mitjançant la utilització de webs i dʼaplicacions mòbils, ja és possible reservar autobusos per a serveis sota demanda. Vegem-ne dos exemples, del Canadà i de Catalunya.

Llegiu-ne més
Tot un port consagrat a les energies marines renovables

El port de Brest construeix un moll dedicat exclusivament a les energies marines renovables (EMR). Es preveu que lʼany 2020 pugui començar a obrir les seves instal·lacions als industrials del sector interessats a implantar-sʼhi. La inversió duta a terme hauria de contribuir a fer possible que la Bretanya es proveeixi, en un 35%, dʼelectricitat produïda per EMR en lʼhoritzó 2035.

Llegiu-ne més
Una xarxa subterrània d'abast nacional per a mercaderies

Un projecte suís vol contribuir a descongestionar les carreteres i les vies fèrries helvètiques fent que les mercaderies es desplacin pel subsol, d'un extrem a l'altre del país.

Llegiu-ne més
Energia solar, transportable i emmagatzemable en el llarg termini

"Llum del sol en un ampolla", "combustible solar tèrmic"... són algunes de les possibles maneres d’anomenar el fluid desenvolupat per investigadors suecs, que permet emmagatzemar a llarg termini l’energia del sol.

Llegiu-ne més
Deixa que l'ajuntament et planifiqui la ruta

La ciutat de Durham (Carolina del Nord, EUA) vol emprar estratègies pròpies de les ciències de la conducta per aconseguir el canvi modal en la mobilitat dels seus residents, del vehicle privat al transport públic o a modes suaus.

Llegiu-ne més
Vehicle compartit i modular d’enllaç amb la xarxa de transport públic: ESPRIT

El mes dʼoctubre d'enguany es va presentar a lʼHospitalet de Llobregat un prototip de vehicle elèctric dʼús compartit, que és resultat dʼun projecte europeu que implica sis països.

Llegiu-ne més
La primera carretera 100% reciclada del món

Eurovia presenta, en una autopista de la seva matriu Vinci, el primer revestiment de calçada 100% reciclat, i fabricat in situ.

Llegiu-ne més
Exploració de paràmetres ambientals arreu del món: Google Environmental Insights Explorer

Google comença a fer públiques les estimacions dʼemissions de CO2 per a ciutats dʼarreu del món mitjançant una nova eina anomenada Environmental Insights Explorer que es va presentar el passat mes de setembre.

Llegiu-ne més
Mobilitat i cadena de blocs

La cadena de blocs o blockchain comença a trobar aplicacions en el camp del transport, tant de viatgers com de mercaderies. Tot i que cada cop més els gestors de la mobilitat consideren la utilització d’aquesta tecnologia per a llurs activitats, molts projectes encara es troben en fases inicials i d’una certa indeterminació. Presentem aquí, en canvi, dues actuacions que semblen més madures, una de centrada en el transport de passatgers, i una altra en el trànsit de contenidors per via marítima.

Llegiu-ne més
Càrrega dinàmica en ruta

La companyia alemanya Magment, especialitzada en el desenvolupament de formigons i asfalts, té en la seva gamma de productes un formigó magnetitzable capaç de recarregar els vehicles elèctrics, de manera estàtica o dinàmica.

Llegiu-ne més
Apunt monogràfic: mètodes de mitigació del canvi climàtic complementaris a la reducció de GEH

En la lluita contra el canvi climàtic tot allò que contribueixi a evitar lʼexcés de CO2 a lʼatmosfera pot resultar útil. És clar que la mitigació de lʼefecte hivernacle passa principalment per la reducció dʼemissions de GEH, però tecnologies de captura o de transformació del CO2, i dʼaltres adreçades a evitar lʼexcessiva radiació solar, poden tenir el seu paper.

 

Llegiu-ne més
Carrer del Paradís, residu zero

El Consell del districte 10è de París ha seleccionat el carrer Paradis, dʼuns 530 m de llargada, per dur-hi a terme un experiment: aconseguir lʼeliminació progressiva dels residus no valoritzats. Malgrat el nom del projecte, de moment el que es pretén és la reducció del 10% de la generació dʼaquesta mena de residus en un any.

Llegiu-ne més
Carreteres connectades de baix cost

Amb la finalitat dʼassolir un ràpid desplegament de carreteres connectades amb un cost raonable, el Projecte SafeStrip estudia les prestacions dels elements de senyalització horitzontal com a proveïdors de serveis TIC.

Llegiu-ne més

Pràctiques d'innovació interna

GESPRO

La darrera pràctica innovadora que hem incorporat al BPI (Banc de Pràctiques d’Innovació del Departament) és el desenvolupament del GESPRO, la nova eina de gestió de projectes i obres de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.

Llegiu-ne més
Xerrada Xavier Marcet

El passat 15 de novembre es va fer al Departament de Territori i Sostenibilitat la IIIa Jornada d’Innovació. Aquesta vegada la xerrada que va acompanyar la presentació dels BPI va anar a càrrec de Xavier Marcet, consultor en innovació, que ens va fer reflexionar sobre el moment de canvis en el que ens trobem.

Llegiu-ne més

Lectures recomanades

Lectures de Territori i Sostenibilitat

Recull de llibres i blocs amb contingut R+D+I relacionats amb les temàtiques departamentals. Els llibres els podreu trobar a la Biblioteca del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Llegiu-ne més
I també...

Publicacions d'interès de fora del Departament.

Llegiu-ne més

Agenda

Imprimeix
Alta | Baixa | Contacte | Butlletins anteriors

ISSN: 2014-4253

Logo Departament