Butlletí d'innovació i recerca
Departament de Territori i Sostenibilitat
Març 2018 #26
Eixos temàtics i instrumentals a un clic

                                     

         

Sumari
  • Introducció
  • Notícies
  • Més enllà del Departament
  • Innovació interna
  • Lectures recomanades
  • Agenda
Introducció

En la present edició del Butlletí d’Innovació volem destacar la posada en marxa de la iniciativa OpenICGC per part de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que consisteix en l’obertura del codi informàtic de les seves aplicacions. Aquesta estratègia permetrà, entre altres coses, dinamitzar el desenvolupament d’aplicacions innovadores multisectorials en les quals la geoinformació és un component fonamental. També volem mencionar la presentació de l’Agenda Urbana de Catalunya al Fòrum Urbà Mundial de Kuala Lumpur per part de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme: l’Agenda és un projecte estratègic per implementar noves polítiques d’urbanisme i d’ordenació d’acord amb els grans objectius globals de desenvolupament sostenible. Alguns dels importants reptes que planteja l’Agenda a Catalunya són la incorporació d’una visió territorial que transcendeix la ciutat, i la consideració conjunta dels vectors socials, ambientals i econòmics per tal d’aconseguir hàbitats urbans millors, respectuosos amb la biodiversitat i que proporcionin qualitat de vida i integració social.

Notícies

La Nova Agenda Urbana: de la Declaració de Quito a la Declaració de Kuala Lumpur

La presència de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme al Fòrum Urbà Mundial ha servit per a comprovar l’estat de l’art amb relació a l’enfocament global de la Nova Agenda Urbana.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Reunions informatives de la DGOTU

La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (DGOTU) del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) ha posat en marxa aquest any una nova fórmula de comunicació  amb l’objectiu de fer difusió de projectes que actualment s’estan treballant i també dels reptes de futur.

Llegiu-ne més
L'ICGC obre el seu codi

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) posa en marxa la iniciativa OpenICGC per materialitzar de forma pràctica l'obertura del codi informàtic de les seves aplicacions i APPs.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Jornada Tècnica Carreteres 2 + 1. Debat d'una solució amb futur

Històricament, la demanda de trànsit a les vies interurbanes s'ha anat resolent en el nostre país mitjançant solucions de disseny, provocant discontinuïtat de prestacions. D’entre les experiències pioneres, està la presentada pel Departament com les carreteres 2+1.

Llegiu-ne més
RitmeNatura.cat: el canvi climàtic avança la floració i canvia el ritme de la natura

El CREAF, juntament amb les empreses Altran i Starlab, ha liderat el disseny de RitmeNatura.cat, un observatori ciutadà en el qual es podrà apadrinar una planta, anotar com canvia a cada estació i aportar dades per estudiar els efectes del canvi climàtic.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Jornada “Invasions Biològiques: Punt de Trobada entre Recerca i Gestió”

El passat 21 de novembre va tenir lloc a Barcelona la XVI jornada conjunta entre el CREAF, l’SCB i la ICHN. En aquesta edició van participar persones expertes de l’àmbit de les invasions que ens van oferir una imatge global sobre aquesta temàtica.

Llegiu-ne més
RiuNet

L’aplicació RiuNet, desenvolupada pel grup de recerca FEM de la Universitat de Barcelona, ajuda a establir el règim natural de les masses d’aigua temporals per tal de determinar, posteriorment, el seu estat ecològic.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Cloenda i presentació de resultats del projecte LIFE Futur Agrari

El projecte cofinançat pel programa LIFE de  la UE va començar el mes de setembre de 2013 i acabarà el març del 2018

Llegiu-ne més
shadow bottom
La reutilització, l’estadi evolutiu següent del cicle de l'aigua

Amb les reserves per sota del 25%, s'activaria l'aportació d'aigua regenerada en el tram final del riu Llobregat per incrementar el seu cabal i disposar així de més aigua per potabilitzar.

Llegiu-ne més
Incidència de les actuacions per a reduir els gasos amb efecte hivernacle

L’Oficina del Canvi Climàtic de Catalunya posa a disposició del públic en general, metodologies per calcular la reducció de gasos amb efecte hivernacle que suposen determinades actuacions.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Eines de càlcul d'emissions de CO2 pel planejament urbanístic general i derivat

La integració del canvi climàtic en el planejament urbanístic és un àmbit d'actuació prioritari per tal de fer efectius els compromisos de reducció d'emissions dels sectors difusos i per plantejar nous desenvolupaments urbanístics més resilients als impactes climàtics.

Llegiu-ne més
L'arxiu d'imatges de l'Observatori del Paisatge

L'Observatori del Paisatge de Catalunya posa a disposició dels ciutadans una eina per preservar, compartir i difondre imatges dels paisatges de Catalunya.

Llegiu-ne més
shadow bottom
La intermodalitat en el transport transfronterer de mercaderies a fi de contribuir a la sostenibilitat

CIMALSA lidera un projecte internacional per promocionar el transport intermodal de mercaderies entre França i Catalunya que contribuirà a la reducció d'emissions de CO2 , a desembussar el trànsit i a augmentar la competitivitat de les empreses en tots dos territoris.

Llegiu-ne més
Projecte Interreg Ecowaste4Food

L’Agència de Residus de Catalunya, juntament amb set altres socis europeus, participa en aquest projecte que té com a objectiu identificar bones pràctiques contra el malbaratament alimentari de diferents països europeus.

Llegiu-ne més
shadow bottom
La valorització dels residus de la construcció

Al febrer una delegació de d’experts internacionals pertanyents al grup Recycling Task Force de la UEPG (Associació Europea d’Àrids) han visitat  l’Agència de Residus de Catalunya per tractar dels aspectes normatius a nivell europeu i intercanviar experiències.

Llegiu-ne més

Més enllà del Departament

shadow bottom
Habitatges provisionals i lluita contra lʼespeculació del sòl

Els allotjaments provisionals de proximitat (Aprop) impulsats per l’Ajuntament de Barcelona pretenen donar una resposta àgil a situacions de manca temporal d’habitatge i, alhora, ocupar solars buits per evitar la marxa forçosa dels residents del barri.

Llegiu-ne més
Cases 100% reciclades

Construïda per empreses daneses i noruegues amb el suport del Ministeri de Medi Ambient de Dinamarca, la Biologiske Hus (“casa biològicaˮ) de Middelfart està feta íntegrament amb materials biològics vegetals reciclats.

Llegiu-ne més
Maximitzar la capacitat dʼembornal de les zones costaneres

La iniciativa internacional Blue Carbon és un programa global i coordinat orientat a mitigar el canvi climàtic a través de la conservació i restauració dels ecosistemes costaners i marins, per tal de poder utilitzar-ne la gran capacitat d'emmagatzematge de CO2.

Llegiu-ne més
Protecció de la fauna i puntualitat gràcies a sons i ultrasons

La proverbial puntualitat dels ferrocarrils japonesos reposa, entre molts altres factors, en la reducció del risc d'accidents amb implicació de fauna salvatge que pugui envair les vies. Algunes de les actuacions per eliminar aquest perill (i protegir la vida animal silvestre del país alhora que s'assegura la correcta operació dels trens) consisteixen en sistemes poc costosos que utilitzen sons i ultrasons.

Llegiu-ne més
Els robots fan de les plantes materials per a la construcció sota demanda

Flora Robotica és un projecte europeu que vol fer que es desenvolupi una relació simbiòtica entre plantes i robots per tal que, junts, puguin crear estructures arquitectòniques i, amb el temps, habitatges (o habitacles si més no), en un urbanisme que uneix tecnologia i natura d'una manera inèdita.

Llegiu-ne més
Seguiment de tifons en temps real

El treball conjunt d'un superordinador i un satèl·lit japonesos permet millorar considerablement les previsions meteorològiques i podria contribuir a salvar vides advertint de catàstrofes naturals, com ara tifons, amb una més gran antelació.

Llegiu-ne més
Un continu forestal del mar d'Irlanda al mar del Nord

El Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) del Govern britànic ha aprovat un nou pla a llarg termini per repoblar amb arbres tot l’ample de la Gran Bretanya, pel nord d’Anglaterra, des del mar d’Irlanda fins al mar del Nord, resseguint l’eix de l’autopista M62, de Liverpool a Hull.

Llegiu-ne més
Nous intents per facilitar la intermodalitat a lʼàrea de Barcelona

LʼÀrea Metropolitana de Barcelona (AMB) fa un primer pas per facilitar la intermodalitat dels viatgers amb la inauguració de dos aparcaments de dissuasió (també anomenats aparcaments dʼintercanvi o park&ride) en municipis de la rodalia de la capital catalana.

Llegiu-ne més
La conducció remota de trens, no només per a metros

No és inhabitual trobar metros i llançadores comandats a distància, a casa nostra mateix en tenim exemples. A França, però, volen anar un pas més enllà, assajant aquest mode de funcionament amb els trens interurbans, convencionals o d'altes prestacions, en mitjà obert, a l'aire lliure.

Llegiu-ne més
Establint el potencial de lʼagricultura urbana

Tot i que ciutats i països d'arreu del món han relaxat llurs normatives per facilitar la implantació de l'agricultura urbana, i fins i tot han establert mecanismes i incentius financers per afavorir aquesta activitat, resta per saber si el conreu d'aliments a les ciutats les farà efectivament més verdes i si els resultats, en termes de quantitat de menjar produït, podran compensar els esforços que s'hi esmercen. Per respondre a aquestes qüestions, ha aparegut l'anàlisi que presentem aquí: A Global Geospatial Ecosystem Services Estimate of Urban Agriculture.

Llegiu-ne més
Més seguretat a les andanes, més agilitat en lʼoperació

De la mà de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) arriben a casa nostra les portes d’andana verticals, un element de seguretat originari de Corea del Sud.

Llegiu-ne més
El seguiment de la pol·lució, en mans de la ciutadania

Una nova activitat de conscienciació ambiental, xAire, ajudarà a mesurar la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona. Per fer-ho, comptarà amb la col·laboració d’alumnes d’una vintena de centres escolars (precisament un dels sectors de la població on els efectes de determinats tipus de pol·lució es fan notar més).

Llegiu-ne més
Apunt monogràfic: tecnologies per afavorir la mobilitat universal

Per tal de facilitar els desplaçaments dels vianants amb mobilitat limitada (per edat avançada o alguna mena de limitació física) de vegades pot ser suficient d'establir sistemes sota demanda que facin del vianant, en certa mesura, amo de la infraestructura urbana. Les tecnologies de la comunicació poden ajudar a millorar la seguretat dels desplaçaments d'aquests vianants vulnerables, sense que sigui necessària una gran despesa en intervencions de modificació física de l'entorn urbà. Aquí presentem cinc actuacions en què l'ús de les tecnologies mòbils afavoreix l'autonomia dels vianants de qualsevol edat i condició.

Llegiu-ne més

Innovació interna

1a Jornada d’Innovació Interna

El passat 27 de novembre va tenir lloc la 1a Jornada d’Innovació Interna del Departament per presentar algunes de les pràctiques que formen part del Banc de Pràctiques d'Innovació del Departament.

Llegiu-ne més
Jornada: “La intraprenedoria a les administracions públiques” a l’Escola d’Administració Pública, 1 de març de 2018.

És per la importància que se li dona a la intraprenedoria dins les organitzacions que l’Escola d’Administració Pública de Catalunya va organitzar el passat 1 de març una jornada amb el títol “La intraprenedoria a les administracions públiques”.

Llegiu-ne més
L'Observatori del Territori

La darrera pràctica innovadora que hem incorporat al BPI (Banc de Pràctiques d’Innovació del Departament) és l’Observatori del Territori de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.

Llegiu-ne més

Lectures recomanades

Lectures de Territori i Sostenibilitat

Recull de llibres i blocs amb contingut R+D+I relacionats amb les temàtiques departamentals. Els llibres els podreu trobar a la Biblioteca del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Llegiu-ne més
I també...
Llegiu-ne més

Agenda

Imprimeix
Alta | Baixa | Contacte | Butlletins anteriors

ISSN: 2014-4253

Logo Departament