• Imprimeix

Butlletí d'innovació i recerca

 

Aquest butlletí recull les activitats d'R+D+I més rellevants del Departament de Territori i Sostenibilitat, acompanyades d’una selecció d'activitats innovadores externes al Departament.

  • Alta
    Donar-se d'alta al butlletí a l'eina corporativa Butlletins gencat.
  • Baixa
    Donar-se de baixa del butlletí a l'eina corporativa Butlletins gencat.
  • Contacte
    Contactar amb l'equip editorial del butlletí.

International Standard Serial Number (número estàndard internacional de publicacions seriades).

ISSN: 2014-4253

El butlletí es publica des de l'any 2010.