• Imprimeix

Butlletí del Congrés Internacional de la Bicicleta

El butlletí informa sobre el programa del Congrés, la presentació de comunicacions (call for papers) i dóna informació pràctica per als congressistes. 

 

  • Alta
    Donar-se d'alta al butlletí a l'eina corporativa Butlletins gencat.
  • Baixa
    Donar-se de baixa del butlletí a l'eina corporativa Butlletins gencat.
  • Contacte
    Contactar amb l'equip editorial del butlletí.

El butlletí es publica des de l'any 2017.

2017