• Imprimeix

Tramitació

Administració actuant

D'acord amb la normativa vigent cal que les trameses entre administracions es facin per via telemàtica.

Els ens locals disposen a la plataforma EACAT dels tràmits d'inscripció de la constitució, modificació i dissolució de les entitats urbanístiques col·laboradores al Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores (REUC).

Els noms dels tràmits són:

  • "Sol·licitud de la inscripció de la constitució d'una entitat urbanística col·laboradora al REUC"
  • "Sol·licitud de la inscripció de la modificació d'una entitat urbanística col·laboradora al REUC"
  • "Sol·licitud de la inscripció de la dissolució d'una entitat urbanística col·laboradora al REUC"

 

Podeu accedir-hi des de la pestanya Territori i Urbanisme o bé des del Catàleg de tràmits dins del servei TES - Tramitació d'actuacions en l'àrea d'urbanisme.

Informació relacionada

Entitat urbanística col·laboradora

Les entitats urbanístiques col·laboradores poden sol·licitar directament al Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores la inscripció dels acords sobre nomenament i cessament de les persones encarregades del seu govern i administració.

Així mateix el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores lliurarà a les entitats les certificacions que es demanin en relació a les inscripcions realitzades.

La sol·licitud es pot fer arribar de les següents maneres

Telemàticament

  • per correu electrònic a l'adreça reuc.tes@gencat.cat adjuntant els documents necessaris i especificant nom de l'entitat i terme municipal. 
  • per petició genèrica a través del portal de Tràmits de la Generalitat [enllaç al web]

En aquests casos el certificat amb l'assentament de la inscripció s'enviarà via telemàtica per correu electrònic.

 

Altres:

  • presencialment per registre
  • per correu postal.

En aquests casos el certificat amb l'assentament de la inscripció s'enviarà per correu postal.

 

 

 

Data d'actualització:  21.02.2017