• Imprimeix

Activitat

Expedients d’inscripció oberts en el REUC (2016)

El nombre d’expedients d’inscripció oberts indica el nombre de sol·licituds d’inscripció trameses pels ajuntaments o altra administració actuant entrades des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2016.

Expedients d'inscripció oberts. Tipus d'entitat  
Juntes de compensació 21
Ass. Administració cooperació 1
Juntes de concertació 0
Entitat de conservació 4
Apoderament especial 2
Entitats urbanístiques provisionals 6
Total 34

Inscripcions realitzades en el REUC (2016)

El Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores està format per un llibre bàsic  que és el Llibre d’inscripcions d’entitats urbanístiques col·laboradores i per un Llibre complementari que és el Llibre d’inscripcions d’entitats urbanístiques col·laboradores provisionals.

El nombre d'inscripcions realitzades en els Llibres del Registre indica els expedients que han finalitzat amb un assentament d’inscripció en el REUC durant l’any 2016,  independentment de la seva data d’inici.

  

LLIBRE BÀSIC Tipus d'assentament

Primera inscripció (o constitució)

25

Renovació del consell rector

76

Modificació d'estatuts

7

Canvi de representant municipal

20

Transformació d’entitats

1

Altres

5

Dissolució d'entitat

23

TOTAL

157

LLIBRE COMPLEMENTARI Tipus d'assentament

Primera inscripció (o constitució)

7

Altres

2

TOTAL

9

 

 

Data d'actualització:  16.02.2017