• Imprimeix

Actes inscriptibles

a)     La constitució de les entitats urbanístiques col·laboradores.

b)     La constitució de les entitats urbanístiques col·laboradores provisionals.

c)     Els apoderaments especials d’un projecte de reparcel·lació.

d)     La dissolució de les entitats urbanístiques col·laboradores.

e)     La modificació del títol constitutiu,  dels estatuts, de les bases d’actuació o de les bases de concertació de les entitats urbanístiques col·laboradores.

f)     La transformació d’una entitat urbanística col·laboradora en una altra entitat urbanística col·laboradora.

g)    Nomenament o cessament de les persones encarregades del govern i l’administració de les entitats urbanístiques col·laboradores.

 

Tots els actes, tret de la dissolució d),  estan sotmesos a taxes. 

Data d'actualització:  22.02.2017