• Imprimeix

Protecció de la legalitat urbanística

Protecció de la legalitat urbanística

La protecció de la legalitat urbanística té per objecte tutelar i protegir el compliment de la normativa i el planejament urbanístic.