El Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) és una eina estratègica de l’Administració per dur a terme les polítiques de planificació i ordenació del territori i un instrument d’utilitat per a la ciutadania que dona transparència a la informació urbanística vigent. Incorpora tots els expedients de planejament general vigents a 1 de juliol de 2017 en el territori de Catalunya, i els vigents a 1 de gener de 2017 a l’àmbit metropolità de Barcelona. El Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) és un mapa sintètic del planejament general que permet fer la lectura contínua de l'ordenació urbanística del país, resolent les diferències de codificació, llenguatge i representació que tenen els diferents plans urbanístics vigents en l'actualitat


Contacte.