Els ens locals poden presentar, via telemàtica a través de la plataforma EACAT, les sol·licituds que permeten la tramitació telemàtica de totes les fases dels diferents procediments urbanístics. 

Com a  primer pas, i abans de presentar la sol·licitud a la secció de ‘Territori i Urbanisme’ de la plataforma EACAT, els ens locals han de disposar el codi d’accés (codi d’usuari i paraula de pas) a un gestor documental anomenat  Alfresco del Departament de Territori i Sostenibilitat . Per a això cal fer la petició, mitjançant correu electrònic a la Bústia de Món Local, indicant el nom i cognoms, el NIF, correu electrònic i el càrrec de cadascuna de les persones de l’ens local a autoritzar. 

Un cop disposin d'aquest codi, s'ha de desar la documentació vinculada a la sol·licitud dins l'esmentat gestor documental Alfresco.

 

Data d'actualització:  23.11.2017