• Imprimeix

I Jornada de presentació al món local (abril i maig 2016)

Presentació de nous serveis electrònics per fer la "sol·licitud d'informes sectorials per la tramitació del planejament urbanístic i per fer la tramitació dels procediments de projectes i actuacions en sòl no urbanitzable", als quals accediran mitjançant, des d'"Inici/Territori i Urbanisme".
 
Mitjançant aquests serveis, els ens locals presenten una única sol·licitud on demanen, de manera unificada, tots els informes que escaiguin tant a la Generalitat com als seus organismes afectats. Les Delegacions territorials del Govern trametran de manera unificada tots els informes sectorials a l'ens sol·licitant.
 
Des de la Delegació Territorial del Govern es farà la gestió i la tramesa dels informes sol·licitats i des de la Comissió territorial d'urbanisme s'efectuarà la tramitació requerida del procediment dels projectes i actuacions en sòl no urbanitzable
Data d'actualització:  18.05.2016