• Imprimeix

II Jornada de presentació al món local (abril i maig 2017)

Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el 2 d’octubre de l’any passat, les administracions públiques estem obligades, com a norma general, a emetre els documents administratius per escrit a través de mitjans electrònics (art. 26) i a relacionar-nos electrònicament entre nosaltres a través de mitjans electrònics (art.14).

Per aquest motiu i amb la finalitat de simplificar els procediments urbanístics i fer-los cada cop més accessibles, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha anat implantant progressivament la tramitació electrònica dels expedients relatius a les qüestions urbanístiques amb el suport del Consorci per a l’Administració Oberta de Catalunya mitjançant la extranet de les administracions públiques catalanes (EACAT).

Així, en aquests moments, s’ha culminat aquest projecte i els ajuntaments poden presentar, via telemàtica a través d’aquesta Plataforma, les sol·licituds relatives al planejament urbanístic, al planejament urbanístic derivat, al sòl no urbanitzable i al registre d'entitats urbanístiques col·laboradores.

Per tal d’informar-vos sobre com es poden realitzar aquests tràmits a través d’EACAT, així com resoldre els dubtes que es presentin, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha organitzat sis jornades al territori.

Data d'actualització:  15.09.2017