• Imprimeix

Publicacions

Aquestes publicacions es poden consultar a la Biblioteca del Departament de Territori i Sostenibilitat

Consultur

Departament de Política Territorial i Obres Públiques Barcelona, 1992

L'estudi sobre el potencial socieconòmic del termalisme pirinenc realitzat pel gabinet Consoltur se suma al que va fer el Servei Geològic de la Generalitat de Catalunya, sobre els aspectes tècnics de les surgències termals del Pirineu català.

L'estudi se centra en els 16 punts de surgències inventariades, des de la Val d'Aran fins l'Alt Empordà, i mira d'analitzar la viabilitat econòmica de la seva explotació, particularment pel que fa a l'hoteleria. S'estudien les repercussions socieconòmiques que els jaciments originen a les zones respectives i es fa una selecció qualificada d'aquells amb més possibilitats de desenvolupament.

Termalisme

Ramon Sorribes

Departament de Política Territorial i Obres PúbliquesBarcelona, 1993

L'estudi de les indústries tradicionals a les comarques de muntanya s'inclou dins els treballs previs a l'elaboració dels plans comarcals de muntanya, realitzats per l'antiga Direcció General de Planificació i Acció Territorial. Aquest estudi analitza les indústries d'arrel històrica a les comarques de muntanya de Catalunya i n'aporta informació qualitativa i quantitativa, alhora que proposa actuacions per tal d'activar-les, mostrar el seu ús com a element de tradició i per conservar el seu patrimoni arquitectònic.

Tradicionals

Francesc López Palomeque; R. A. Felip Fillat; A.F. Tulla Pujol; JM Soriano López

Vol I: Diagnosi; Vol. II: Fitxes per pobles

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Barcelona, 1996

Aquesta publicació contribueix al coneixement de la problemàtica dels nombrosos pobles que, en el moment en què es va realitzar el treball de camp -anys 1988 i 1989-, estaven deshabitats o podien estar-ho en un futur més o menys immediat. L'estudi permet conèixer amb precisió el seu emplaçament i les seves característiques, però també plantejar les possibilitats de revitalització que ofereixen, considerant les principals variables que hi intervenen (propietat, despeses econòmiques, beneficis socials, etc.). També, es fa una aproximació a algunes de les experiències portades a terme en la recuperació dels nuclis.

El primer volum analitza les causes i les conseqüències de la despoblació dels petits nuclis i es plantegen diverses possibilitats de recuperació. El segon volum recull de manera sistematitzada diferents informacions relatives a la situació que tenien cadascun dels 257 pobles analitzats.

Pobles
Data d'actualització:  31.05.2012