• Imprimeix

Ajuts per a actuacions a la xarxa veïnal i rural de camins

camí

L’objectiu d’aquests ajuts és el finançament d’actuacions destinades a l’arranjament i/o la pavimentació de la xarxa veïnal i rural de camins dels territoris de muntanya. Aquestes actuacions poden incloure la millora d’accessos a nuclis, habitatges disseminats i explotacions agràries; l’accés a punts d’interès turístic o paisatgístic; l'adecuació de senders, i el manteniment d’urgència d’aquests camins.

Convenis de col·laboració per a la realització d'actuacions a la xarxa de camins, 2016

El 2016, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha recuperat la línia d’ajuts per a la millora de la xarxa veïnal i rural de les comarques de muntanya, establint sengles convenis de col·laboració amb cada un dels nou consells comarcals de l’àmbit de muntanya i amb el Conselh Generau d’Aran.

L’objecte d’aquests convenis és realitzar les actuacions de condicionament i arranjament dels camins d’accés a nuclis de població i, en alguns casos, garantir la vialitat a les estacions d’esquí nòrdic de titularitat municipal durant la temporada hivernal.

En conjunt, l’import del convenis és de 1,25 milions d’euros i abasten un centenar d’actuacions que hauran d’estar enllestides i justificades el 30 de juny de 2017.

  

Territori
Import
conveni (€)
Nombre
actuacions
Alt Urgell
177.000
7
Alta Ribagorça
76.000
7
Aran
76.000
1
Berguedà
111.000
8
Cerdanya
144.000
20
Garrotxa
101.000
5
Pallars Jussà
131.000
17
Pallars Sobirà
205.000
13
Ripollès
97.000
23
Solsonès
132.000
5
Total
1.250.000
106

 

Ajuts 2017 per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les comarques de muntanya i Aran

Aquestes subvencions s'emmarquen dins les polítiques d'ajudes per al manteniment dels camins, que son de vital importància per a les comarques de muntanya atenent al seu caràcter d'infraestructures de mobilitat d'origen històric, destinades a satisfer necessitats econòmiques i social bàsiques per a la població.


El fet de destinar ajuts públics a aquestes actuacions ve donada per l'especial vulnerabilitat d'aquests territoris, on les singulars condicions climatològiques, geogràfiques i orogràfiques fan que estiguin sotmesos a un deteriorament superior al que es produeix en d'altres indrets.


L'import total dels ajuts és de prop de 3 MEUR que es destinen a dues classes d'actuacions. D'una banda, es plantegen les actuacions de condicionament i arranjament de la xarxa veïnal i rural de camins municipals, que comprèn actuacions d'arranjament i de pavimentació. La segona classe d'actuacions va destinada a aconseguir una accessibilitat permanent als camins i vies d'accés a les estacions de muntanya de titularitat municipal (situades a les comarques de l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars Sobirà), durant la temporada hivernal 2017-2018.


Els destinataris de les subvencions són el Conselh Generau d'Aran i els consells comarcals de muntanya de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès i el Solsonès.

  

Territori
Import
de l'ajut (€)
Nombre
actuacions
Alt Urgell
450.940
9
Alta Ribagorça
187.700
8
Aran
168.640
1
Berguedà
290.120
12
Cerdanya
276.410
20
Garrotxa
256.370
5
Pallars Jussà
357.930
14
Pallars Sobirà
392.150
16
Ripollès
247.000
19
Solsonès
361.510
7
Total
2.988.770
111

 

Línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020

La voluntat d'aquestes subvencions és incidir en la cohesió territorial, garantir l'accessibilitat als nuclis de població i afavorir la mobilitat arreu del territori. En aquest sentit, tenen com a finalitat la realització d'obres de millora de camins d'ús públic de titularitat local.

En són destinataris els municipis dels territoris de muntanya; els que tenen una població inferior a 5.000 habitants; les capitals comarcals de menys de 20.000 habitants i els consells comarcals de les comarques de muntanya i el Conselh Generau d'Aran.

La dotació total és de 29,5 milions d’euros, dels quals 16 milions els aportarà el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; 9 milions seran a càrrec del pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat, i 4,5 milions, a càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El pla té una durada de tres anys, però els projectes s'hauran d'executar durant l'any en curs. El pressupost global dels projectes presentats per cada ens no pot superar els 50.000 euros.

Data d'actualització:  29.06.2017