• Imprimeix

Muntanya

La Generalitat de Catalunya desenvolupa una política activa en els territoris de muntanya de Catalunya. Les especials característiques orogràfiques, climàtiques, socioeconòmiqes i culturals d’aquestes àrees determinen la necessitat d’un tractament especial envers aquests territoris per tal de fixar-hi la població i assegurar-hi unes condicions de vida adequades i un desenvolupament econòmic respectuós amb els recursos locals.