• Imprimeix

Estudis de riscos geològics i d'inundabilitat

imatge

La voluntat  de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de dotar als municipis de Catalunya d’un planejament urbanístic general actualitzat, es concreta entre d’altres, en el suport als treballs de base per a la seva formulació,  posant enfasi en la qualitat de la cartografia urbana de bases, la prevenció de riscos naturals i activant aquelles tasques previes que han de facilitar la disponibilitat  dels elements basics per a redactar els  plans. La Llei d'urbanisme i el seu reglament determinen que cal tenir en conte la prevenció del risc natural, i els nous usos a implantar han de ser compatibles amb les característiques del territori, aportant els estudis complementaris i justificatius que calgui; entre aquests cal destacar:

- Estudi d'Identificació dels Riscos Geològics (EIRG)

- Estudi d'Inundabilitat (EIND)

D’acord amb el Contracte Programa signat entre la Generalitat de Catalunya i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (CP-IV), aquest institut elabora al seu càrrec estudis d’identificació de riscos geològics (EIRG) i d’inundabilitat (EIND) per a la redacció dels plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) i plans directors urbanístics (PDU), així com per a actuacions especials en indrets amb riscos geològics.

Durant l’any 2016 s’han elaborat tretze estudis d’identificació de riscos geològics: sis  per als POUM de Torrent, Castellfollit de Riubregós, Manlleu, Prats de Lluçanès, Riudoms i Sant Jaume de Llierca; cinc  per als PDU del domini esquiable de Molina-Masella, de l’activitat Minera al Bages, de les infraestructures de Martorell- Abrera, de les activitats econòmiques Baix Llobregat Nord i de la Granvia-Llobregat; i dos per als plans especials dels càmpings de la Vall Fosca (la Torre de Cabdella) i Voraparc (Espot).

Pel que fa als estudis d’inundabilitat, durant 2016 s’han elaborat nou estudis: cinc per als POUM de Quart, Castellfollit de Riubregós, Sant Jaume de Llierca, Torrent i ampliació de Palau-Sator i quatre per als PDU del domini esquiable de Molina-Masella, de la revisió del del Centre  Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, del complementari del de l’activitat minera al Bages i actualització i de l’ampliació del de les activitats econòmiques Baix Llobregat Nord.

Durant el primer trimestre de l’any 2017, amb càrrec al contracte programa, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha elaborat dos estudis de riscos geològics per als POUM de l’Escala i Moià i un estudi d’inundabilitat per al POUM de Prats de Lluçanès. A més està realitzant vuit estudis, pendents d’acabar al llarg d’aquest any 2017, sis d’inundabilitat per als POUM de Riudoms, l’Escala, Moià, Cabrils  i Sant Vicenç de Montalt i ampliació de Quart; un per al PDU d’activitats econòmiques del Baix Llobregat Nord; i un d’identificació dels riscos geològics per al POUM de Sant Vicenç de Montalt

Per altra banda, durant el 2016 i primer trimestre de 2017, el Departament de Territori i Sostenibilitat  ha finançat la realització de diverses notes tècniques i intervencions de riscos geològics: despreniments als municipis de Sobremunt, l’Estartit, Gurp, el Papiol, Fumanya, Olp i Enviny, l’estudi de zonificació d’una falla a Palau de Plegamans, la valoració de risc d’allaus de la ubicació d’una cabana al Parc de l’Alt Pirineu, i l’estudi d’avaluació dels riscos geològics al vessant del Congost, tram C-17.

Sol·licitud

Per sol·licitar un Estudi d'indentificació de riscos geològics (EIRG) i/o un Estudi d'inundabilitat (EI) cal que ho feu a través d'EACAT per tramesa genèrica [enllaç] especificant:

- motiu, per exemple redacció del POUM.
- delimitació de l'àmbit d'estudi: àmbits de sòl urbà i urbanitzable i àrees on es desenvolupin activitats d'influència de persones.
- nucli o nuclis, urbanitzacions, indrets, etc. que seran objecte d'aquest estudi segons documentació annexa a la sol·licitud.

 

Data d'actualització:  07.06.2017