• Imprimeix

PDU del Parc d'Innovació d'Igualada - Jorba (juliol 2013)

Aquest pla director urbanístic respon a un actuació estratègica de suport al sector de l’activitat industrial. 

El PDU del Parc d’innovació d’Igualada – Jorba aborda  la reubicació de les indústries adoberes, actualment situades al barri del Rec, possibilitant així la seva modernització, juntament amb la instal·lació d’altres companyies de serveis d’innovació o tecnològiques. 

  • Dinamitzar el sector del cuir, constituint un clúster que aglutini activitat acadèmica, tecnològica i empresarial vinculada al sector de la pell. 
  • Potenciar Igualada com a referent europeu de la pell de qualitat. 
  • Aprofitar el paper estructurador d’alguns elements per crear un sistema d’equipaments i espais lliures.
imatge
  • 29/07/2013  Resolució del Conseller d’iniciar el procediment de formulació  del PDU i encarregar la seva redacció. 
  • 16/06/2014 Es fa el tràmit de consulta del document d’Objectius i propòsits als Ajuntaments. 
  • 18/11/2014 Aprovació inicial 
  • 06/03/2015 Finalitza la fase d’informació pública. 
  • Actualment elaborant l’informe d’al·legacions previ a l’aprovació definitiva.  
  • Notícia 19 de novembre de 2014. Enllaç
Data d'actualització:  03.12.2015