• Imprimeix

Plans directors urbanístics en curs

L’impuls a la redacció d’aquests plans directors urbanístics (PDU) s’emmarca en la voluntat del Departament de TES d’aprofitar les eines del planejament urbanístic per estimular pols estratègics, sectors d’activitat local i potenciar recursos naturals pel desenvolupament econòmic i social. Aquest estímul es duu a terme mitjançant plans directors urbanístics, que permeten una visió supramunicipal i una ràpida tramitació.
Cal dotar al territori de les condicions que permetin el desenvolupament d’actuacions que es puguin considerar estratègiques ateses les seves potencialitats de dinamització econòmica i la capacitat de projecció internacional del país.
Bàsicament hi ha quatre tipologies d'aquests PDU: els que donen suport al sector terciari, els que donen suport al sector de recerca i tecnologia, els que donen suport a l'activitat industrial i els que donen suport al sistema logístic.