• Imprimeix

Preguntes freqüents

Data d'actualització:  02.10.2012

Informació relacionada

  • Ordenació del territori
    Què és la planificació territorial? Els plans territorials es poden modificar? Quina és la diferència entre un pla territorial i un pla sectorial? Tenen el mateix marc legal la planificació territorial i la urbanística? Quines novetats introdueix la Llei 3/2012 en matèria d’òrgans consultius en temes urbanístics i territorials de la Generalitat? Diferència entre un pla territorial parcial i un pla urbanístic? Les determinacions urbanístiques i territorials tenen el mateix grau de precisió? En sòl no urbanitzable, quina regulació preval?