• Imprimeix

Els àmbits funcionals territorials

Catalunya es divideix en 7 àmbits funcionals territorials que integren un conjunt de comarques cada un (entre 4 i 7), que són els següents: Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Comarques Gironines, Metropolità de Barcelona, Ponent (Terres de Lleida) i Terres de l’Ebre. Entre el 2006 i el 2010 s’ha aprovat un pla territorial parcial per a cada un dels àmbits, que s’ha publicat en el DOGC en les dates que consten en el mapa. 

L’any 2010 es va aprovar la Llei 23 sobre la creació de l’àmbit funcional del Penedès. Aquest nou àmbit de planificació estarà format per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i aquells municipis de la comarca de l’Anoia que s’hi vulguin incorporar. Un cop definit l’àmbit en la respectiva totalitat es durà a terme la redacció d’un pla territorial parcial específic.

Data d'actualització:  07.05.2015