• Imprimeix

Plans territorials

Són els diferents instruments del Govern de la Generalitat per a dur a terme la política de planejament territorial. Aquests plans es troben definits a la Llei 23/1983, de política territorial.