• Imprimeix

Marc legal de la planificació territorial

L'elaboració, tramitació, aprovació i aplicació dels instruments d’ordenació del territori estan subjectes al marc legal següent:

Data d'actualització:  14.07.2017