• Imprimeix

Refós i generalització dels plans territorials

Els plans territorials parcials es van aprovar per al conjunt del territori de Catalunya entre els anys 2006 i 2010.

La informació presentada correspon a una generalització i refosa d’aquests 7 plans territorials.

Estratègies de desenvolupament dels assentaments urbans

Per als assentaments urbans d’origen històric s’establien les estratègies de desenvolupament següents

Estratègies de desenvolupament dels assentaments urbans

TAULA. Estratègies de desenvolupament per als nuclis urbans. Nombre i distribució

 

Estratègia

Alt Pirineu i Aran

Comarques Centrals

Comarques Gironines

Camp de Tarragona

Metropolità de Barcelona

Ponent

Terres de l’Ebre

Total

Creixement potenciat

9

14

13

11

 

16

16

79

Desenvolupament qualitatiu i reforçament nodal

   

5

       

5

Creixement mitjà

6

13

10

21

6

12

8

76

Desenvolupament qualitatiu

7

13

34

2

     

56

Creixement moderat

101

130

151

90

83

158

37

750

Millora i compleció

311

149

197

78

112

144

4

995

Manteniment del caràcter rural

4

60

83

 

118

 

2

267

Total nuclis

438

379

493

202

319

330

67

2.228

TAULA. Estratègies de desenvolupament per als continus urbans. Nombre i distribució.

 

Estratègies

 

Àrees plurimunicipals de desenvolupament nodal

14

Àrees plurimunicipals de polarització

2

Eixos urbans de desenvolupament nodal

2

Centres urbans

130

Noves centralitats urbanes

61

Àrees d’extensió urbana d’interès metropolità

91

Àrees de transformació urbana d’interès metropolità

41

Total

341

Tipologia de teixits dels assentaments urbans

Les àrees especialitzades que s'assenyalen corresponen al planejament urbanístic vigent a la data d'aprovació de cada pla territorial. Són, per tant, merament descriptives i no una proposta del planejament

Tipologia de teixits dels assentaments urbans
Data d'actualització:  01.10.2018